Hlavní obsah

pustit

Dokonavé sloveso

  1. (upustit) co drop sth(nechat spadnout) let sth fall/dropPustila to na zem.She let it fall on the floor.pustit oko(punčocha) ladder, (na pletenině ap.) drop a stitch
  2. (dovolit jít) koho kam let sb (go) swh(vpustit dovnitř) admit sb, allow sb swhNepustili mě dovnitř.They didn't let me in.Pusťte mě ven.Let me out.pustit koho na svoboduset sb freepustit koho dovnitř/venlet/allow sb in/out
  3. (nezadržovat) co release, let out sth
  4. (uvést do chodu) co switch/turn on sth(přehrát) play, run sthpustit televiziturn on the TV
  5. (uvolnit) co release(z držení ap.) let go of sth, release hold on sthPusť ji!Let go of her!pustit spojku v autěrelease the clutchpustit ze zřetele colose sight of sthpustit z hlavy co(myšlenku ap.) dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth
  6. (vydat ze sebe) let out, exude(uvolnit) release
  7. (barva při praní ap.) run(skvrna) wash off, come off

Vyskytuje se v

svoboda: pustit koho na svoboduset sb free, release sb

dovnitř: Pusť mě dovnitř!Let me in!

pustit se: pustit se do jídlastart eating, hovor. dig in

pustit se: Policie se pustila za nimi.The police gave chase.

ven: Pusť mě ven!Let me out!

džin: (vy)pustit džina z láhvelet the genie out of the bottle

hlava: pustit co z hlavyget sth out of one's head, dismiss, forget sth

žíla: i přen. pustit komu žiloubleed sb, zast. let blood

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

dismiss: dismiss sth from one's mindpustit z hlavy co, přestat myslet na co

drag: výp. drag and droppřetažení objektu myší, (pře)táhni a pusť

hoe: AusE, NZeaE hovor. hoe into sbpustit se kritizovat, útočit

hold: lose one's hold on sthuž neudržet co, neudržet na čem, pustit se čeho

lead: let the dog off the leadpustit psa z vodítka

loose: let loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit

public: go public on sthzveřejnit, pustit na veřejnost co do té doby tajné

pump: slang. pump up the volumepustit to na plný pecky, osolit to rádio ap.

set: set to sthpustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervou

shut: shut one's mind to sthnepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co

start: make a start on sthpustit se, dát do čeho, začít s čím zahájit činnost

stitch: drop a stitchpustit oko při pletení

struggle: take up the struggle against sth, for sthpustit se do boje proti čemu, za co

gun: They came out with guns blazing.Pustili se do toho hezky zostra. s vervou ap., sport. Doslova na soupeře vletěli.

let in: Will you let me in?Pustíš mě dovnitř?

play: Shall I play the CD for you?Mám ti to CD pustit?