Hlavní obsah

odpojit

Vyskytuje se v

life support: být odpojen od přístrojů pacient ap.be taken off life support

offline: přejít do offline režimu, hovor. odpojit se od internetového připojenígo offline