Hlavní obsah

offline [ˈɒfˈlaɪn or ˈɔːfˈ-]

Přídavné jméno

Příslovce

  • výp.v režimu offlinego offlinepřejít do offline režimu, hovor. odpojit se od internetového připojení

Vyskytuje se v

offline: přejít do c!offline režimu, hovor. odpojit se od internetového připojenígo offline