Hlavní obsah

drag [dræg]

Vyskytuje se v

coal: dát kartáč, vyčinit komu, vytmavit to komuhaul/drag sb over the coals

drag down: stáhnout koho dolů, zničit koho společensky ap.drag sb down

drag into: sth vtáhnout, vtahovat, zatahovat, tahat koho do čeho do diskuse, problému ap.drag sb/sth into

drag out: protahovat, prodlužovat, natahovat co proces ap.drag sth out

high: zfetovaný, sjetý, v raušihigh (on drugs)

peddler: obchodník s drogami, drogový dealerdrug peddler

pusher: dealer drogový, prodejce drog(drug) pusher

abuse: (nelegální) užívání narkotikdrug abuse

baron: narkobarondrug baron

dealer: prodejce drog, drogový dealer, překupník drogdrug dealer

dealing: prodej drogdrug dealing

dermatological: dermatologikafarm. dermatological drugs

detoxification: detoxifikační jednotka léčebnydrug detoxification unit

drag: přetažení objektu myší, (pře)táhni a pusťvýp. drag and drop

drug: polékový, léky vyvolaný komplikace ap.drug-induced

enhance: podpůrné prostředky doping ap.performance enhancing drugs

interdiction: zabránění pohybu drogdrug interdiction

intravenous: narkomani užívající drogy nitrožilněintravenous drug users

misuse: zneužívání drogdrug misuse

peddle: prodávat drogy, dealovat (drogy)peddle drugs

prescription: lék bez předpisunon-prescription drug

racket: drogové kšeftydrugs racket

rehab: odvykací/protidrogová léčbadrug rehab

rehabilitation: odvykací léčba drogově závislýchdrug rehabilitation

sleeping: uspávací prostředeksleeping drug

smuggler: pašeráci drog/zbranídrug/arms smugglers

squad: protidrogové oddělení, oddělení pro boj s narkotikydrug squad

tsar: pověřenec pro boj s drogamidrug czar

wave: vlnový odpor při překonávání rychlosti zvukuwave drag

be: Ať je to alkohol nebo drogy ...Be it alcohol or drugs ...

user: brát drogybe a drug user

brát: brát drogytake drugs, hovor. do drugs, muset be on drugs, dopovat dope

dávkovač: med. dávkovač léků/tabletdrug/pill dispenser

dno: být (úplně) na dněspolečensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged down

droga: brát drogytake drugs, hovor. do drugs

drogově: drogově závislýdrug-addicted

drogový: drogová závislostdrug addiction

farmakologický: farmakologický průmysldrug industry

měkký: měkké drogysoft drugs

obchodník: obchodníci se zbraněmi/s drogamiarms/drug dealers

omamný: omamné látkynarcotics, drugs

prodejný: volně prodejné lékyover-the-counter drugs

propadnout: propadnout drogámbecome addicted to drugs

předpis: med. lék bez předpisunon-prescription/over-the-counter drug

přetáhnout: výp. přetáhnout co myšídrag and drop sth, move sth by drag and drop

šíření: šíření omamných látekdrug dealing/trafficking

tvrdý: tvrdé drogyhard drugs

uspávací: uspávací prášek/prostředek/drogasleeping drug

závislost: drogová závislostdrug addiction

závislý: drogově závislí osobydrug addicts

zázračný: zázračný lékwonder drug, miracle cure

dotáhnout: Dotáhl jsem si židli k oknu.I dragged my chair to the window.

lék: Berete nějaké léky?Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?

proti: válka proti drogáma war on drugs

přechovávání: přechovávání omamných látek(being in) possession of (illegal) drugs/AmE narcotics

táhnout se: Spor se táhl celé měsíce.The dispute dragged on for months.

účinný: vysoce účinný lékhighly effective drug

vléct se: Čas se vlekl.Time dragged.

výdej: výdej lékůdispensing of drugs, drug dispensing

zátah: udělat protidrogový zátahhovor. make a drug bust

vláčet: vláčet koho špínou očerňovatdrag sb's name in the mud

cat: vypadat jako čunělook like something the cat dragged in