Hlavní obsah

coal [kəʊl]

Podstatné jméno

  1. uhlí
  2. coals uhlíky, uhly v ohništilive coalsžhavé uhlíky

Vyskytuje se v

breaker: tech. coal breakerdrtič uhlí

deposit: coal depositložisko uhlí

gas: coal gassvítiplyn

mining: coal miningtěžba uhlí

pillar: horn. coal/ore pillaruhelný/rudní pilíř

dřevěný: charcoal, wood coaldřevěné uhlí

důl: gold/silver/coal/salt minezlatý/stříbrný/uhelný/solný důl

prach: coal dusthorn. uhelný prach

sloj: coal seam, bank of coalhorn. uhelná sloj

těžba: coal mininghorn. těžba uhlí

uhelný: coal mine, collieryhorn. uhelný důl

uhlí: hard coal, živičné soft coalčerné uhlí

těžit: extract coal, mine (for) coaltěžit uhlí

uhlík: live coals, embersžhavé uhlíky

žhavý: live coalsžhavé uhlíky

dříví: carry coals to Newcastlenosit dříví do lesa

kobereček: haul sb over the coalszavolat si koho na kobereček k pokárání

les: carry coals to Newcastlenosit dříví do lesa

nošení: It's like carrying coal to Newcastle.To je nošení dříví do lesa.

coal: coalsuhlíky, uhly v ohništi