Hlavní obsah

vytáhnout

Dokonavé sloveso

  1. (vyndat) co odkud take sth out of sth(tahem vyjmout) pull sth out of sthform. extract(odstranit) remove(vytasit) draw sthvytáhnout z kapsy nůžtake a knife out of one's pocketvytáhnout koho z vodypull sb from the water
  2. (nahoru) co pull/draw sth up(na stožár ap.) hoist, run up sthvytáhnout roletypull up the blindsloď. vytáhnout kotvuweigh anchor
  3. expr.(přimět jít, opustit ap.) koho odkud drag, haul, get sb out of sth
  4. expr.(vymámit) z koho co coax sth out of/from sb, wheedle sth out of sbexpr.(dostat) extract, get sth out of sbvytáhnout z koho penízewheedle some money out of sb
  5. (vylosovat) co draw sth
  6. expr.(z nepříjemné situace) koho z čeho get sb out of sth
  7. (posunout nahoru) co pull up, lift, raise sth
  8. (tažením zvětšit) co stretch sth (out of shape), extend sth
  9. (perem ap.) co go over(barevně) highlight sth

Vyskytuje se v

steh: vytáhnout stehyremove the stitches

vlajka: vytáhnout/spustit vlajkuraise/lower the flag

okénko: stáhnout/vytáhnout okénko v autěwind down/up the window

vytáhnout se: iron. To ses moc nevytáhl.It's nothing special.

z, ze: Vytáhl to z tašky.He took it out of the bag.

zásuvka: vytáhnout co ze zásuvkyunplug sth