Hlavní obsah

zvednout

Dokonavé sloveso

  1. (dát nahoru) co lift sth (up), put sth up(vyzdvihnout) hoist sth(ztěžka) heave (up)(vyvýšit) form. elevate sthloď. zvednout kotvuweigh anchor
  2. co (ruku ap.) put sth up, raise sth, lift sthZvedněte ruce.Put up your hands.přen. zvednout ruku proti komuraise one's hand against sb
  3. (ze země ap.) co pick sth up, lift sth (up)
  4. (postavit) koho/co stand sb/sth up, put sth upright
  5. co (úroveň ap.) raise sth
  6. (zlepšit) co improve, raise, elevate sth
  7. (hlas ap.)zvednout hlas křičetraise one's voice

Vyskytuje se v

kotva: loď. zvednout kotvuweigh anchor, pull/heave up the anchor, up-anchor

telefon: zvednout/vzít telefonpick up/answer the (tele)phone

zvednout se: Z vraku se zvedla oblaka kouře.Clouds of smoke rose from the wreckage.

rukavice: přen. zvednout (hozenou) rukavici přijmout výzvupick up/take up the gauntlet

buck up: (po)zvednout náladu komubuck up sb's spirits

get on: zvednout telefon a zavolat někomuget on the phone

lift: zvednout náladu komu, potěšit koholift sb's mood

phone: zvednout telefon a zavolat někomuget on the phone

spirit: (po)zvednout komu náladulift sb's spirits

above: Zvedl ruce nad hlavu.He lifted his hands above his head.

hand: Zvedni ruku.Put your hand up.

its: Pes zvedl hlavu.The dog lifted its head.

look: Řekl to, aniž by zvedl oči.He said it without looking up.

telephone: zvednout telefonanswer the telephone

up: Zvedl ruku., Dal ruku nahoru.He put his hand up.

zvednout: loď. zvednout kotvuweigh anchor