Hlavní obsah

sebrat

Dokonavé sloveso

  1. (odebrat) komu co take sth away from sb(zabavit) confiscate sth from sb, seize sthOn mi to sebral.He took it away from me.
  2. (sejmout z povrchu ap.) co pick up sth(dlaněmi) scoop up(odstranit) remove sthSebral ze země tužku.He picked up a pencil from the floor.
  3. (shromáždit) co collect, gather (up)form. garner(podklady) compile sth
  4. hovor.(zatknout) koho arresthovor.hovor. pick uphovor.(větší počet) round up sb, pull sb in, bust sb
  5. hovor.(otřást, šokovat) koho shake (up) sb, knock sb for six

Vyskytuje se v

sebrat se: sebrat se a (ode)jítget up and leave, náhle up and leave

síla: sebrat sílygather one's strength

sebrat se: Seber se!Pull yourself together!

screw up: screw one's/the couragesebrat odvahu, dodat si odvahy

together: pull osf togetherdát se dohromady, sebrat se

from: He took it away from me.Sebral mi to.

take away: He took the gun away from me.Sebral mi pistoli.

rob: rob Peter to pay Pauljednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu