Hlavní obsah

sebrat

Dokonavé sloveso

  1. (odebrat) komu co take sth away from sb(zabavit) confiscate sth from sb, seize sthOn mi to sebral.He took it away from me.
  2. (sejmout z povrchu ap.) co pick up sth(dlaněmi) scoop up(odstranit) remove sthSebral ze země tužku.He picked up a pencil from the floor.
  3. (shromáždit) co collect, gather (up)form. garner(podklady) compile sth
  4. hovor.(zatknout) koho arresthovor.hovor. pick uphovor.(větší počet) round up sb, pull sb in, bust sb
  5. hovor.(otřást, šokovat) koho shake (up) sb, knock sb for six

Vyskytuje se v

sebrat se: sebrat se a (ode)jítget up and leave, náhle up and leave

síla: sebrat sílygather one's strength

screw up: sebrat odvahu, dodat si odvahyscrew one's/the courage

together: dát se dohromady, sebrat sepull osf together

from: Sebral mi to.He took it away from me.

take away: Sebral mi pistoli.He took the gun away from me.

rob: jednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhurob Peter to pay Paul

sebrat: On mi to sebral.He took it away from me.