Hlavní obsah

pull [pʊl]

Vyskytuje se v

pull: pull ahead of/away fromsb vzdalovat se komu soupeři

pull about, pull around: pull sb aboutmávat, zametat, cloumat s kým hrubě zacházet

pull for: be pulling forsb hovor. podporovat, (po)držet koho, fandit komu

pull in: pull sb inzabásnout, sebrat koho předvést na policejní stanici

pull off: pull off (the road)zastavit u krajnice, sjet ze silnice k motelu ap.

pull out: pull sth outof sth vytáhnout co odkud tahem vyndat ap., vytrhnout

pull over: pull sb overzastavit koho/co policie auto

pull together: pull osf togethersebrat se, vzpamatovat se

pull under: pull sb understáhnout pod vodu koho

pull up: pull sb up (short)zarazit (se) v činnosti

pull up on: pull sb up on sthsprdnout, sjet koho za co

short: pull sb up shortzarazit, přimět pozastavit se, vytrhnout koho z toho, co právě dělá

sock: pull one's socks upzačít se snažit

stop: pull out all the stopsudělat všechno možné, pořádně zabrat pro dosažení cíle

curtain: draw/pull the curtains (open)roztáhnout závěsy

demand: ekon. demand-pull inflationinflace tažená poptávkou

even: pull even with sbdotáhnout se na koho v soutěži ap.

gravitational: Earth's gravitational pullzemská přitažlivost

gravity: fyz. pull of gravitypůsobení gravitace

inflation: demand-pull inflationinflace tažená poptávkou

out: take/pull/draw outvyndat, vytáhnout, vyjmout

pin: pull the pinvytáhnout pojistku, odjistit (granát)

sickie: pull/throw/take/chuck a sickiehodit se marod, být marod nejít do práce

to: pull/push the door topřivřít dveře

together: pull osf togetherdát se dohromady, sebrat se

trigger: pull the triggerzmáčknout spoušť

anchor: lower/pull up the anchorspustit/vytáhnout kotvu

face: make/pull a faceudělat obličej zašklebit se ap.