Hlavní obsah

gravitational [ˌgrævɪˈteɪʃənəl]

Přídavné jméno

  • gravitačnífyz. gravitational fieldgravitační poleEarth's gravitational pullzemská přitažlivost

Vyskytuje se v

constant: gravitational constantgravitační konstanta

síla: attractive/gravitational forcefyz. přitažlivá/gravitační síla

gravitational: fyz. gravitational fieldgravitační pole