Hlavní obsah

drag [dræg]

Sloveso-gg-

  1. sth vléci, vláčet, táhnout co
  2. sb swh táhnout, vléci koho kam násilímHe managed to drag himself away from the TV.Povedlo se mu odlepit se od televize.
  3. sb swh přinutit koho (ode)jít kam, dostat, vytáhnout koho kam
  4. osf swh přimět se (jít), dokopat se kam s přemáháním
  5. sth prohledat, pročesat, protáhnout co řeku ap. háky, sítěmi ap.
  6. táhnout se, vléci se nudná přednáška ap.
  7. sth výp. přetáhnout co myšívýp. drag and droppřetažení objektu myší, (pře)táhni a pusť

Vyskytuje se v

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně

coal: haul/drag sb over the coalsdát kartáč, vyčinit komu, vytmavit to komu

drag down: drag sb downstáhnout koho dolů, zničit koho společensky ap.

drag into: drag sb/sth intosth vtáhnout, vtahovat, zatahovat, tahat koho do čeho do diskuse, problému ap.

drag out: drag sth outprotahovat, prodlužovat, natahovat co proces ap.

drag out: drag sth outof sb vytáhnout, (vy)páčit co z koho informace ap.

high: high (on drugs)zfetovaný, sjetý, v rauši

peddler: drug peddlerobchodník s drogami, drogový dealer

pusher: (drug) pusherdealer drogový, prodejce drog

abuse: drug abuse(nelegální) užívání narkotik

baron: drug baronnarkobaron

dealer: drug dealerprodejce drog, drogový dealer

dealing: drug dealingprodej drog

dermatological: farm. dermatological drugsdermatologika

detoxification: drug detoxification unitdetoxifikační jednotka léčebny

drug: drug-inducedpolékový, léky vyvolaný komplikace ap.

drug: take/do drugsbrát drogy

drug: drug abuse(zne)užívání narkotik narkomany

drug: drug addictdrogově závislý osoba, narkoman

drug: drug drivingřízení pod vlivem drog/omamných látek

drug: Drug Enforcement Administration/Agencyúřad pro kontrolu narkotik/boj s narkotiky, protidrogový úřad

drug: drug squadprotidrogové oddělení, oddělení narkotik

drug: drug osfzdrogovat se, nadrogovat se, zfetovat se

enhance: performance enhancing drugspodpůrné prostředky doping ap.

habit: kick the drug habitzbavit se drogové závislosti

interdiction: drug interdictionzabránění pohybu drog

intravenous: intravenous drug usersnarkomani užívající drogy nitrožilně

misuse: drug misusezneužívání drog

peddle: peddle drugsprodávat drogy

prescription: non-prescription druglék bez předpisu

racket: drugs racketdrogové kšefty

rehab: drug rehabodvykací/protidrogová léčba

rehabilitation: drug rehabilitationodvykací léčba drogově závislých

sleeping: sleeping druguspávací prostředek

smuggler: drug/arms smugglerspašeráci drog/zbraní

squad: drug squadprotidrogové oddělení, oddělení pro boj s narkotiky

tsar: drug czarpověřenec pro boj s drogami

wave: wave dragvlnový odpor při překonávání rychlosti zvuku

be: Be it alcohol or drugs ...Ať je to alkohol nebo drogy ...

user: be a drug userbrát drogy

brát: brát drogytake drugs, hovor. do drugs, muset be on drugs, dopovat dope

dávkovač: med. dávkovač léků/tabletdrug/pill dispenser

dno: být (úplně) na dněspolečensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged down

droga: brát drogytake drugs, hovor. do drugs

drogově: drogově závislýdrug-addicted

drogový: drogová závislostdrug addiction

farmakologický: farmakologický průmysldrug industry

měkký: měkké drogysoft drugs

obchodník: obchodníci se zbraněmi/s drogamiarms/drug dealers

omamný: omamné látkynarcotics, drugs

prodejný: volně prodejné lékyover-the-counter drugs

propadnout: propadnout drogámbecome addicted to drugs

předpis: med. lék bez předpisunon-prescription/over-the-counter drug

šíření: šíření omamných látekdrug dealing/trafficking

tvrdý: tvrdé drogyhard drugs

uspávací: uspávací prášek/prostředek/drogasleeping drug

závislost: drogová závislostdrug addiction

závislý: drogově závislí osobydrug addicts

zázračný: zázračný lékwonder drug, miracle cure

dotáhnout: Dotáhl jsem si židli k oknu.I dragged my chair to the window.

lék: Berete nějaké léky?Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?

protáhnout se: Protáhlo se to.It took longer (than planned)., It got stretched out., o vleklém ap. It got dragged out., rozhodnutím ap. It got extended.

proti: válka proti drogáma war on drugs

přechovávání: přechovávání omamných látek(being in) possession of (illegal) drugs/AmE narcotics

táhnout se: Spor se táhl celé měsíce.The dispute dragged on for months.

účinný: vysoce účinný lékhighly effective drug

vléct se: Čas se vlekl.Time dragged.

výdej: výdej lékůdispensing of drugs, drug dispensing

zátah: udělat protidrogový zátahhovor. make a drug bust

vláčet: vláčet koho špínou očerňovatdrag sb's name in the mud