Hlavní obsah

drag [dræg]

Sloveso-gg-

  1. sth vléci, vláčet, táhnout co
  2. sb swh táhnout, vléci koho kam násilímHe managed to drag himself away from the TV.Povedlo se mu odlepit se od televize.
  3. sb swh přinutit koho (ode)jít kam, dostat, vytáhnout koho kam
  4. osf swh přimět se (jít), dokopat se kam s přemáháním
  5. sth prohledat, pročesat, protáhnout co řeku ap. háky, sítěmi ap.
  6. táhnout se, vléci se nudná přednáška ap.
  7. sth výp. přetáhnout co myšívýp. drag and droppřetažení objektu myší, (pře)táhni a pusť

Vyskytuje se v

coal: haul/drag sb over the coalsdát kartáč, vyčinit komu, vytmavit to komu

drag down: drag sb downstáhnout koho dolů, zničit koho společensky ap.

drag into: drag sb/sth intosth vtáhnout, vtahovat, zatahovat, tahat koho do čeho do diskuse, problému ap.

drag out: drag sth outprotahovat, prodlužovat, natahovat co proces ap.

high: high (on drugs)zfetovaný, sjetý, v rauši

peddler: drug peddlerobchodník s drogami, drogový dealer

pusher: (drug) pusherdealer drogový, prodejce drog

abuse: drug abuse(nelegální) užívání narkotik

baron: drug baronnarkobaron

dealer: drug dealerprodejce drog, drogový dealer

dealing: drug dealingprodej drog

dermatological: farm. dermatological drugsdermatologika

detoxification: drug detoxification unitdetoxifikační jednotka léčebny

drag: výp. drag and droppřetažení objektu myší, (pře)táhni a pusť

drug: drug-inducedpolékový, léky vyvolaný komplikace ap.

enhance: performance enhancing drugspodpůrné prostředky doping ap.

habit: kick the drug habitzbavit se drogové závislosti

interdiction: drug interdictionzabránění pohybu drog

intravenous: intravenous drug usersnarkomani užívající drogy nitrožilně

misuse: drug misusezneužívání drog

peddle: peddle drugsprodávat drogy

prescription: non-prescription druglék bez předpisu

racket: drugs racketdrogové kšefty

rehab: drug rehabodvykací/protidrogová léčba

rehabilitation: drug rehabilitationodvykací léčba drogově závislých

sleeping: sleeping druguspávací prostředek

smuggler: drug/arms smugglerspašeráci drog/zbraní

squad: drug squadprotidrogové oddělení, oddělení pro boj s narkotiky

tsar: drug czarpověřenec pro boj s drogami

wave: wave dragvlnový odpor při překonávání rychlosti zvuku

be: Be it alcohol or drugs ...Ať je to alkohol nebo drogy ...

user: be a drug userbrát drogy

brát: take drugs, hovor. do drugs, muset be on drugs, dopovat dopebrát drogy

dávkovač: drug/pill dispensermed. dávkovač léků/tablet

dno: společensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged downbýt (úplně) na dně

droga: take drugs, hovor. do drugsbrát drogy

drogově: drug-addicteddrogově závislý

drogový: drug addictiondrogová závislost

farmakologický: drug industryfarmakologický průmysl

měkký: soft drugsměkké drogy

obchodník: arms/drug dealersobchodníci se zbraněmi/s drogami

omamný: narcotics, drugsomamné látky

prodejný: over-the-counter drugsvolně prodejné léky

propadnout: become addicted to drugspropadnout drogám

předpis: non-prescription/over-the-counter drugmed. lék bez předpisu

šíření: drug dealing/traffickingšíření omamných látek

tvrdý: hard drugstvrdé drogy

uspávací: sleeping druguspávací prášek/prostředek/droga

závislost: drug addictiondrogová závislost

závislý: drug addictsdrogově závislí osoby

zázračný: wonder drug, miracle curezázračný lék

dotáhnout: I dragged my chair to the window.Dotáhl jsem si židli k oknu.

lék: Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?Berete nějaké léky?

protáhnout se: It took longer (than planned)., It got stretched out., o vleklém ap. It got dragged out., rozhodnutím ap. It got extended.Protáhlo se to.

proti: a war on drugsválka proti drogám

přechovávání: (being in) possession of (illegal) drugs/AmE narcoticspřechovávání omamných látek

táhnout se: The dispute dragged on for months.Spor se táhl celé měsíce.

účinný: highly effective drugvysoce účinný lék

vléct se: Time dragged.Čas se vlekl.

výdej: dispensing of drugs, drug dispensingvýdej léků

zátah: hovor. make a drug bustudělat protidrogový zátah

vláčet: drag sb's name in the mudvláčet koho špínou očerňovat

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně