Hlavní obsah

brát

Nedokonavé sloveso

 1. (do ruky ap.) co take sth, take hold of sthbrát mírytake measures
 2. (s sebou) take with one(autem též) give a ride to sb(stopaře) pick upNeber ji s sebou.Don't take her with you.
 3. (odnímat) komu co take sth away from sb(zbavit) deprive sb of sthNeber mi to.Don't take it away from me.
 4. (krev ap.) take sth
 5. (na předplatné) co subscribe, be a subscriber to sth, take sth
 6. (dostávat peníze) earn, make, take home, pull in(pobírat důchod ap.) drawKolik bereš měsíčně?How much do you make a month?
 7. (lék ap.) take(užívat) use(v kapkách, orálně) dropbrát drogytake drugs, hovor. do drugs, (muset) be on drugs, (dopovat) dope
 8. (chápat) take sb/sth as sth, understand, regard(nahlížet) read, view(vnímat) perceive(považovat) consider sb sb/sthBere to příliš vážně.He takes it too seriously.
 9. (přijímat) accept, take(studenty na školu) admit, take in sb
 10. (nosit někam) take sth(odnést si) take (away)
 11. (schody po třech) take(postupovat) proceed
 12. brát na sebe (podobu, závazek ap.) assume sthbrát na sebe (úkoly ap.) take on
 13. (probírat ve škole) do sth(projít) go over
 14. (o rybách) bite
 15. hovor.(nadbíhat někomu) na koho fancy sbhovor.(být blázen do) be crazy about sb
 16. hovor.(dojímat) move, touch, stir sb
 17. (myslí uchopovat)brát co v úvahutake sth into consideration, consider sth, factor in(to) sth
 18. hovor.(souhlasit) accept, agree(Já to) beru.(dohodnuto) It is a deal., (jdu do toho) I am in., (přijímám) I accept.

Vyskytuje se v

brát si: ber(te) sijez(te) help yourself (to some food)

paškál: vzít na paškál, brát na paškálzaměřit se na koho focus on sb/sth, vyčinit ap. take sb to task, read the riot act to sb

potaz: brát v potazco take sth into consideration, allow for sth

zavděk: vzít/brát zavděkčím settle for sth, be happy/content even with sth

brána: platební bránapayment gateway

brát si: brát si co k srdcitake sth to heart

dluh: brát na dluhbuy on credit

droga: brát drogytake drugs, hovor. do drugs

odletový: odletová brána příchod k letadludeparture gate

ohled: brát ohled na couvážit consider sth, take sth into consideration, respektovat respect, brát v úvahu make allowances for sth

ohled: nebrat ohled na codisregard sth, leave sth out of consideration, have no regard for sth

prášek: brát práškytake pills

v, ve: brát v úvahutake into consideration

váha: brát co na lehkou váhupodceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth

vážně: brát koho/co vážnětake sb/sth seriously

výkop: výkop od bránygoal kick

zřetel: brát zřetel na cotake sth into account/consideration, take account of sth

ano: Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – AnoDo you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

brát si: brát si ponaučení z čehodraw a lesson from sth

brát si: Neber si to tolik.Take it easy!

kde: Kde se tu bereš?How did you get here?

lék: Berete nějaké léky?Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?

pilulka: brát antikoncepční pilulkybe on the pill

úvaha: nebrat co v úvahuleave sth out of account, take no account of sth, ignorovat disregard sth

vstupní: vstupní bránagateway

lehký: brát co na lehkou váhutake sth lightly, podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth, play sth down, zahrávat si trifle (with) sth

rezerva: brát co s rezervou historku ap.take sth with a pinch of salt

servítek: nebrat si servítky říci přímo, bez obalunot pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strong

answer: He didn't answer the phone.Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.

antibiotic: take antibioticsbrát antibiotika

certainty: regard sth as certaintybrát co za jisté

disregard: show disregard for sth/sbnebrat ohledy, naprosto nehledět na co/koho

drug: take/do drugsbrát drogy

easy: be easy about sthbrát co v pohodě, nedělat žádné drama z čeho

get over: hovor. get over osfnebrat se tak vážně, nemyslet jen na sebe, potlačit své ego odložit svou ješitnost ap.

kiss: AmE, slang. kiss sb offnebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat nad koho

off: be off sthpřestat brát, už nebrat/nepožívat/nekonzumovat co drogu ap.

sliding: sliding gatepojezdová brána

spike: zeměd. spike-tooth harrowhřebové brány

stick: stick at nothingnebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokoli

take: take sb/sth seriouslybrát koho/co vážně

take: take sth as givenbrát co jako dané

take: take sth for grantedbrát co za samozřejmé

wrought iron: wrought-iron gatekovaná brána

aside: Leaving aside ...Pomineme-li ..., Nebereme-li v úvahu ...

take: She used to take cocaine.Dřív brala kokain.

take back: I take it back.Beru to zpátky.

user: be a drug userbrát drogy