Hlavní obsah

postupovat

Vyskytuje se v

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle

caution: proceed with cautionpostupovat opatrně

exercise: exercise extreme cautionpostupovat mimořádně opatrně, dbát mimořádné opatrnosti

moderation: exercise/show moderationpostupovat s rozumem/umírněně/s rozvahou

stride: make great stridesdělat velké pokroky, rychle postupovat