Hlavní obsah

vést si

Vyskytuje se v

evidence: vést si evidenci čehokeep a record of sth

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

vést: vést si deníkkeep a diary

vést si: Vede si dobře.He is doing nicely/well.

account: vést (si) záznamy o čemto keep account of sth

acquit: počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatněacquit osf well/ill

diary: vést si deníkkeep a diary

poorly: vést si špatně v čemdo poorly in sth

tally: vést (si) záznamy, dělat (si) evidencikeep a tally

record: vést si záznam(y) o čemkeep a record of sth

vést se: Vede se jim dobře. nestrádají ap.They are well off.