Hlavní obsah

touch [tʌtʃ]

Vyskytuje se v

base: touch base with sbprobrat to, zkonzultovat to s kým zjistit jeho názor na věc ap.

base: touch base with sbspojit se, navázat (znovu) kontakt s kým hl. po delší době

touching: touching onsth pokud se týká, co se týče, stran čeho

touch paper: light the (blue) touch paperwith sb (vy)dráždit, vyburcovat koho, vyvolávat ostrou odezvu u koho

out of touch: be out of touch with sthnemít kontakt, nebýt v kontaktu s kým

put: put sb in touch with sbzkontaktovat koho s kým, dát komu kontakt na koho

do: Don't touch me!Nedotýkej(te) se mě!

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

keep: I kept in touch with her.Zůstal jsem s ní ve styku.