Hlavní obsah

touched [tʌtʃt]

Vyskytuje se v

base: touch base with sbprobrat to, zkonzultovat to s kým zjistit jeho názor na věc ap.

base: touch base with sbspojit se, navázat (znovu) kontakt s kým hl. po delší době

touch: be touched with sthbýt trochu jaký, být šmrncnutý čím

touch: a touch(tak) trochu

touch: at the touch of sthpouhým zmáčknutím čeho tlačítka ap.

touch: have the common touchumět to s (obyčejnými) lidmi

touch: get in touch with sbspojit se s kým, (z)kontaktovat koho, navázat kontakt s kým

touch: be in touch with sthbýt v obraze ohledně čeho

touch: lose touch with sb/sthztratit kontakt s kým/čím

touching: touching onsth pokud se týká, co se týče, stran čeho

touch paper: light the (blue) touch paperwith sb (vy)dráždit, vyburcovat koho, vyvolávat ostrou odezvu u koho

out of touch: be out of touch with sthnemít kontakt, nebýt v kontaktu s kým

put: put sb in touch with sbzkontaktovat koho s kým, dát komu kontakt na koho

touch: touch bottomdosáhnout na dno nohama v bazénu i přeneseně trh ap.

touch: be touchingdotýkat se, být v kontaktu dvě části ap.

touch: painful to the touchbolestivý na dotek zranění ap.

touch: by touchpo hmatu, hmatem

touch: put the final touches to sthdodělat co, dopilovat co, doplnit pár posledních detailů k čemu

touch: be in touch with sbbýt v kontaktu, stýkat se, vídat se s kým

do: Don't touch me!Nedotýkej(te) se mě!

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

keep: I kept in touch with her.Zůstal jsem s ní ve styku.

touch: Do not touch!Nedotýkat se!

dotek: příjemný na dotek látkapleasant to touch, tactile

dotykový: výp. dotykový displejtouch display, touchscreen

hmat: po hmatu, hmatemby touch

kontakt: ztratit kontakt s kýmlose touch with sb

kontakt: zůstat v kontaktu s kýmstay/keep in touch with sb

navázat: navázat kontakt s kýmmake contact with sb, get in touch with sb

připít: připít si s kýmpřiťuknout si touch/clink glasses, společně připít join sb in a toast

styk: dostat se do/být ve styku s kýmget/be in touch with sb

ztratit: ztratit kontakt/spojení s kým nestýkat selose contact/touch with sb

dotek: být drsný na dotekbe rough to the touch, feel rough

dotknout se: Dotkl se toho jedním prstem.He touched it with one finger.

dotýkat se: Nedotýkat se!Do not touch!

omak: příjemný na omakpleasant to the touch

sahat: Nesahej na to/mě.Don't touch it/me.

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmbe/get in contact/touch with sb

styk: Zůstaneme ve styku.We'll keep in touch.

stýkat se: S rodiči se nestýkám.I am not in touch with my parents.

všichni, všechny, všechna: psát všemi deseti na strojitouch-type

ženský: potřebovat ženskou ruku domácnostneed a woman's touch

tnout: přen. tnout do živéhotouch a (raw) nerve

zaťukat: Musím to zaťukat ...Touch wood ...