Hlavní obsah

touch [tʌtʃ]

Vyskytuje se v

touch: be touched with sthbýt trochu jaký, být šmrncnutý čím

touching: touching onsth pokud se týká, co se týče, stran čeho

touch paper: light the (blue) touch paperwith sb (vy)dráždit, vyburcovat koho, vyvolávat ostrou odezvu u koho

out of touch: be out of touch with sthnemít kontakt, nebýt v kontaktu s kým

put: put sb in touch with sbzkontaktovat koho s kým, dát komu kontakt na koho

do: Don't touch me!Nedotýkej(te) se mě!

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

keep: I kept in touch with her.Zůstal jsem s ní ve styku.

dotek: pleasant to touch, tactilepříjemný na dotek látka

dotykový: touch display, touchscreenvýp. dotykový displej

hmat: by touchpo hmatu, hmatem

kontakt: lose touch with sbztratit kontakt s kým

navázat: make contact with sb, get in touch with sbnavázat kontakt s kým

připít: přiťuknout si touch/clink glasses, společně připít join sb in a toastpřipít si s kým

styk: get/be in touch with sbdostat se do/být ve styku s kým

ztratit: lose contact/touch with sbztratit kontakt/spojení s kým nestýkat se

dotknout se: He touched it with one finger.Dotkl se toho jedním prstem.

dotýkat se: Do not touch!Nedotýkat se!

omak: pleasant to the touchpříjemný na omak

sahat: Don't touch it/me.Nesahej na to/mě.

spojení: be/get in contact/touch with sbbýt ve/dostat se do spojení s kým

stýkat se: I am not in touch with my parents.S rodiči se nestýkám.

všichni, všechny, všechna: touch-typepsát všemi deseti na stroji

ženský: need a woman's touchpotřebovat ženskou ruku domácnost

tnout: touch a (raw) nervepřen. tnout do živého

zaťukat: Touch wood ...Musím to zaťukat ...

base: touch base with sbprobrat to, zkonzultovat to s kým zjistit jeho názor na věc ap.