Hlavní obsah

pat [pæt]

Vyskytuje se v

osobní: osobní prohlídkabody search, osaháním přes šaty pat-down, až do naha strip-search

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

vrh: sport. vrh koulíshot put, shot-put(ting)

vyřazení: vyřazení z provozuputting out of service, removal from service, lodi, reaktoru ap. decommissioning

plácat: plácat koho po zádechpat sb on the backs

Achilles: Achilles heelAchillova pata

hlava: It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.To nemá ani hlavu, ani patu.

malíček: mít co v malíčkuhave sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine art

pata: from head/top/tip to toeod hlavy (až) k patě/po paty

vytáhnout: get sb out of a tight spotvytáhnout komu trn z paty

vytrhnout: get sb out of a tight spotvytrhnout komu trn z paty

heel: sport. heel passpatička, přihrávka patou

hotly: hotly pursued by sbs kým v patách, těsně pronásledovaný kým

putting: vrh koulísport. putting the shot

stilted: stav. stilted archklenba se zvýšenou patou

tail: be on sb's tailbýt komu v patách, být v závěsu za kým, pověsit se komu na paty

tip: from tip to toeod hlavy až k patě

evil: odkládat nepříjemné záležitosti donekonečnabe putting off the evil day