Hlavní obsah

reach [riːtʃ]

Podstatné jméno

  • dosah ruky, nástroje ap.within (easy) reachna dosah, (snadno) dosažitelný, lehce dostupný pozicí či cenouout of/beyond reachmimo dosah, nedosažitelný pozicí, cenou, výškou

Vyskytuje se v

reach: (can) reachsth dosáhnout na co rukou

reach down: reach sth downfor sb hl. BrE podat shora, sundat dolů co komu z police ap.

reach out: reach out (a hand)for sth natáhnout ruku, natáhnout se po čem

arm: within arms reachna dosah ruky

compromise: reach a compromise between sth and sthnajít kompromis mezi čím a čím

ear: reach sb's earsdonést se (až) ke komu zpráva ap.

fever pitch: reach fever pitch(vy)vrcholit, dosáhnout vrcholu aktivita, emoce ap.

fruition: come to/reach fruitionuskutečnit se, splnit se, dojít naplnění

maturity: reach maturitydojít ke/dosáhnout splatnosti

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

rock bottom: reach/hit rock bottomdosáhnout samého dna

upper: the upper reaches of sthhorní tok čeho

cíl: reach one's destinationdorazit k cíli

dosah: within (easy) reach(snadno) na dosah

přirazit: reach the shore, přistát land, zastavit pull uppřirazit ke břehu

ruka: within arm's reachna dosah ruky

shoda: reach an agreementdojít ke shodě, dosáhnout shody

doběhnout: get to/reach the finishdoběhnout do cíle

dosáhnout: reach agreement, hovor. clinch a dealdosáhnout dohody

dospět: We reached an agreement.Dospěli jsme k dohodě.

dovršit: turn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18dovršit 18 let

mobil: You can reach me on my cell (phone).Budu na mobilu.

přijet: We arrived in/reached London at ...Přijeli jsme do Londýna v ...

sahat: Water was reaching to his shoulders.Voda mu sahala až po ramena.

zastihnout: How can I reach her?Jak ji mohu zastihnout?

ulička: reach a deadlock/a stalemate/an impassedostat se do slepé uličky jednání ap.