Hlavní obsah

distance [ˈdɪstəns]

Podstatné jméno

  1. vzdálenost, rozestup, mezera prostor mezi dvěma bodyIt is within walking distance.Dá se tam dojít pěšky.(long) distance glassesbrýle na dálkuwithin hailing/hearing distancev doslechu
  2. odstup ve vztazích ap., propast citová ap.
  3. dálkain the distancev dálce
  4. rezervovanost, odměřenost, odtažitost
  5. sport.délka tratělong-distance runnerběžec na dlouhé tratě

Vyskytuje se v

dál: v/z dáliin the/from a distance

dálka: v dálcein the distance

dálkový: dálkový autobusBrE coach, long-distance bus

dálkový: dálkové studiumne řádné denní extra-mural studies, učení se na dálku distance learning

docházkový: v docházkové vzdálenostiwithin walking distance

hovor: meziměstský hovorlong distance/ AmE toll/ hl. BrE trunk call

meziměstský: meziměstský hovorhl. BrE trunk call, AmE,CanE long-distance (call)

odstup: zachovávat si odstupkeep one's distance

pochod: dálkový pochodlong-distance march

překonat: překonat velkou vzdálenostcover a large distance

přímý: přímá vzdálenost vzdušnou čaroulinear distance

trať: závod/běh/běžec na dlouhé tratělong-distance race/run/runner

volání: meziměstské volánílong-distance/BrE trunk call

volat: volat meziměstomake a long-distance/BrE trunk call

vydržet: vydržet až do koncezápasu, závodu ap. go all the way, go the distance, nepolevit ap. stay the course

vzdálenost: dopr. brzdná vzdálenostbraking distance

vzdálenost: z bezpečné vzdálenostifrom a safe distance

dohodit: co by kamenem dohodilwithin a stone's throw, (with)in spitting distance

kámen: být co by kamenem dohodil odkudbe (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sth

braking: braking distancebrzdná dráha

commuting: commuting distancedojezdová vzdálenost

fade: fade into the distancemizet v dálce

following: following distanceodstup za vpředu jedoucím vozidlem

long: long-distance runnerběžec na dlouhé tratě

respectful: at a respectful distancev uctivé vzdálenosti

run: long-distance runběh na dlouhou trať

runner: long-distance runnerběžec na dlouhé tratě

short: It's only a short distance away.Je to nedaleko.

walking: within walking distancev docházkové vzdálenosti

apart: He stood some distance apart.Stál kousek stranou.