Hlavní obsah

volání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (křik) call(ing), shouting
  2. (telef. hovor) call(ing), phone call(s)tísňové/místní voláníemergency/local callmeziměstské volánílong-distance/BrE trunk call
  3. (přivolávání) callvolání o pomoccall for help

Vyskytuje se v

nouzový: nouzové volánídistress call

pomoc: volat o pomoccry for help, telefonem call for help

tísňový: tísňové voláníemergency/distress call

účet: volat na účet volanéhoBrE reverse the charge(s), AmE make a collect call

volat: volat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

volat: volat meziměstomake a long-distance/BrE trunk call

o: volat o pomoccry for help

odkud: Odkud voláš?Where are you calling from?

před, přede: Nevolej před pátou.Don't call before five.

špička: volání ve špičce/mimo špičkupeak/off-peak calls

volat: Volal mé jméno.He called my name.

volat: Volal mi otec.I got a call from my father.

volat: Volala o pomoc.She called for help.

zrovna: Zrovna jsem ti volal, když ...I was just calling you, when ...

ozývat se: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.

arm: call to armsvolání do zbraně

charge: BrE reverse the chargesvolat na účet volaného

daytime: daytime phone numberčíslo, na něž lze volat přes den

distress: distress calltísňové volání

wild: the call of the wildvolání divočiny

before: Don't call before eight.Nevolej před osmou.

it: Who is it?Kdo je (to)?, Kdo volá?

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.