Hlavní obsah

arm [ɑːm]

Podstatné jméno

  1. paže, ruka celátake sb in one's armsvzít koho do náručehave sth under one's armmít co pod pažíoffer sb one's armnabídnout komu ráměput one's arms round sbobejmout kohoin each other's armsve vzájemném objetíwithin arms reachna dosah ruky
  2. rukáv oděvu
  3. opěrka (pro ruce), područka na křesle ap.
  4. tech.rameno stroje ap.
  5. rameno řeky ap., výběžek země, větev stromu

Podstatné jméno

  1. arms form.zbraně zejm. střelné a výbušniny, výzbrojarms exportsvývoz zbranístand of armskompletní výzbroj pro jednoho vojákain armsozbrojený, ve zbraniTo arms!Do zbraně!Present arms!K poctě zbraň!call to armsvolání do zbraně
  2. (coat of) arms erb, znak, rodové znamení

Vyskytuje se v

arm: jít zavěšení do sebe za pažewalk arm in arm

tooth: být po zuby ozbrojenbe armed to the teeth

-armed: dlouhorukýlong-armed

armed: těžce ozbrojenýheavily armed

cross: zkřížit rucecross one's arms

embargo: zbrojní embargoarms embargo

escort: ozbrojený/policejní doprovodarmed/police escort

fling: vrhnout se komu kolem krkufling one's arms round sb's neck

fold: založit si ruce na prsoufold one's arms (over one's chest)

freedom: právo nosit zbraňfreedom to bear arms

insurrection: ozbrojené povstáníarmed insurrection

order: k noze zbraňvoj. order arms

press-up: kliky na jedné ruceone-arm(ed) press-ups

race: závody ve zbrojenípolit. arms race

reduction: dohoda o omezování strategických zbranístrategic arms reduction treaty

rest: područkaarm rest

robbery: ozbrojené přepadeníarmed robbery

robotic: mechanická rukarobotic arm

shoulder: Na rámě zbraň!voj. Shoulder arms!

smuggler: pašeráci drog/zbranídrug/arms smugglers

smuggling: pašování zbraníarms smuggling

take: obejmout kohotake sb in one's arms

thrash: mlátit kolem sebe/kopat rukama/nohamathrash one's arms/legs about

trade: obchod se zbraněmiarms trade

twist: zkroutit komu rukutwist sb's arm

upper: nadloktíupper arm

wrestling: páka, přetlačování rukouarm wrestling

bear: právo nosit zbraňright to bear arms

broken: zlomená rukabroken arm

pins and needles: Brní mě ruka.I have pins and needles in my arm.

long: dlouhatánský seznam ap.as long as your arm

bok: s rukama v bok(with arms) akimbo

křížem: dát si nohy/ruce křížemcross one's legs/arms

obchodník: obchodníci se zbraněmi/s drogamiarms/drug dealers

ozbrojený: ozbrojené síly/složkyarmed forces/services

ozbrojit: ozbrojit se čímarm osf with sth

podpaží: nést v podpaží cocarry sth under one's arm

povolat: povolat koho do zbraněcall sb to arms

přepadení: ozbrojené přepadeníarmed assault/loupež robbery

ruční: ruční zbraněsmall arms, jednoruční handguns

ruka: na dosah rukywithin arm's reach

sklad: voj. zbrojní skladarms depot, magazine, armoury, arsenal

složit: složit ruce na prsoufold one's arms

šermovat: šermovat rukamawave/flail one's arms, gesticulate (wildly)

založit: založit rucefold one's arms

závod: přen. závody ve zbrojeníarms race

zbraň: palná zbraňgun, hl. ruční firearm, small-arm

zbrojení: závody ve zbrojeníarms race

zbrojní: zbrojní průmyslarms industry

chovat: chovat koho v náručíhold/cradle sb in one's arms

kroutit: kroutit komu rukutwist sb's arm

náruč: vzít koho do náručetake sb in one's arms

paže: nést co pod pažícarry sth under one's arm

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

sádra: mít nohu/ruku v sádřehave a leg/arm in BrE plaster/a cast

sevřít: sevřít koho v náručíembrace, hug sb, take sb in one's arms, silně squeeze sb

skočit: Skočila mu kolem krku.She threw her arms around his neck.

upadnout: Upadla a zlomila si ruku.She fell and broke her arm.

útok: ozbrojený/sebevražedný/teroristický/bombový útokarmed/suicide/terrorist/bomb attack

vrhnout se: vrhnout se komu kolem krkufling one's arms round sb's neck

za: Chytl ho za ruku.He grabbed him by the arm.

závěs: med. ruka v závěsu zlomená ap.arm in a sling

zlomit: Zlomil si ruku.He broke/fractured his arm.

znak: šlechtický znakcoat of arms

tělo: držet si koho od tělakeep sb at arm's length

akimbo: s rukama v bok(with) arms akimbo