Hlavní obsah

arm [ɑːm]

Podstatné jméno

  1. paže, ruka celátake sb in one's armsvzít koho do náručehave sth under one's armmít co pod pažíoffer sb one's armnabídnout komu ráměput one's arms round sbobejmout kohoin each other's armsve vzájemném objetíwithin arms reachna dosah ruky
  2. rukáv oděvu
  3. opěrka (pro ruce), područka na křesle ap.
  4. tech.rameno stroje ap.
  5. rameno řeky ap., výběžek země, větev stromu

Podstatné jméno

  1. arms form.zbraně zejm. střelné a výbušniny, výzbrojarms exportsvývoz zbranístand of armskompletní výzbroj pro jednoho vojákain armsozbrojený, ve zbraniTo arms!Do zbraně!Present arms!K poctě zbraň!call to armsvolání do zbraně
  2. (coat of) arms erb, znak, rodové znamení

Vyskytuje se v

akimbo: (with) arms akimbos rukama v bok

tooth: be armed to the teethbýt po zuby ozbrojen

-armed: long-armeddlouhoruký

armed: heavily armedtěžce ozbrojený

armed: light-armedlehce ozbrojený

armed: armed servicesozbrojené síly

cross: cross one's armszkřížit ruce

cross: cross armpříčné rameno

embargo: arms embargozbrojní embargo

escort: armed/police escortozbrojený/policejní doprovod

fling: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

fold: fold one's arms (over one's chest)založit si ruce na prsou

fold: with one's arms foldedse založenýma rukama

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň

insurrection: armed insurrectionozbrojené povstání

order: voj. order armsk noze zbraň

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

race: polit. arms racezávody ve zbrojení

reduction: strategic arms reduction treatydohoda o omezování strategických zbraní

rest: arm restpodručka

robbery: armed robberyozbrojené přepadení

robotic: robotic armmechanická ruka

shoulder: voj. Shoulder arms!Na rámě zbraň!

smuggler: drug/arms smugglerspašeráci drog/zbraní

smuggling: arms smugglingpašování zbraní

take: take sb in one's armsobejmout koho

thrash: thrash one's arms/legs aboutmlátit kolem sebe/kopat rukama/nohama

trade: arms tradeobchod se zbraněmi

twist: twist sb's armzkroutit komu ruku

upper: upper armnadloktí

wrestling: arm wrestlingpáka, přetlačování rukou

bear: right to bear armsprávo nosit zbraň

broken: broken armzlomená ruka

pins and needles: I have pins and needles in my arm.Brní mě ruka.

rest: He rested his arms on the table.Opřel si ruce o stůl.

long: as long as your armdlouhatánský seznam ap.

bok: s rukama v bok(with arms) akimbo

křížem: dát si nohy/ruce křížemcross one's legs/arms

obchodník: obchodníci se zbraněmi/s drogamiarms/drug dealers

ozbrojený: ozbrojené síly/složkyarmed forces/services

ozbrojený: ozbrojená loupežarmed robbery

ozbrojit: ozbrojit se čímarm osf with sth

podpaží: nést v podpaží cocarry sth under one's arm

povolat: povolat koho do zbraněcall sb to arms

přepadení: ozbrojené přepadeníarmed assault/loupež robbery

ruční: ruční zbraněsmall arms, jednoruční handguns

ruka: na dosah rukywithin arm's reach

sklad: voj. zbrojní skladarms depot, magazine, armoury, arsenal

složit: složit ruce na prsoufold one's arms

šermovat: šermovat rukamawave/flail one's arms, gesticulate (wildly)

založit: založit rucefold one's arms

závod: přen. závody ve zbrojeníarms race

zbraň: palná zbraňgun, hl. ruční firearm, small-arm

zbrojení: závody ve zbrojeníarms race

zbrojní: zbrojní průmyslarms industry

chovat: chovat koho v náručíhold/cradle sb in one's arms

kroutit: kroutit komu rukutwist sb's arm

náruč: vzít koho do náručetake sb in one's arms

ozbrojit: Ozbrojili se granáty.They armed themselves with grenades.

paže: nést co pod pažícarry sth under one's arm

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

ruka: zlomit si rukubreak one's arm

ruka: rozpřáhnout rucespread (out) one's arms

sádra: mít nohu/ruku v sádřehave a leg/arm in BrE plaster/a cast

sevřít: sevřít koho v náručíembrace, hug sb, take sb in one's arms, silně squeeze sb

skočit: Skočila mu kolem krku.She threw her arms around his neck.

upadnout: Upadla a zlomila si ruku.She fell and broke her arm.

útok: ozbrojený/sebevražedný/teroristický/bombový útokarmed/suicide/terrorist/bomb attack

vrhnout se: vrhnout se komu kolem krkufling one's arms round sb's neck

za: Chytl ho za ruku.He grabbed him by the arm.

závěs: med. ruka v závěsu zlomená ap.arm in a sling

zlomit: Zlomil si ruku.He broke/fractured his arm.

znak: šlechtický znakcoat of arms

tělo: držet si koho od tělakeep sb at arm's length