Hlavní obsah

založit

Dokonavé sloveso

  1. (zřídit) co found(ustavit) establish, set up sthStrana byla založena ...The party was founded ...založit (si) účetopen an accountzaložit požárstart a fire
  2. (umístit) co kam put, insert, place sth into sth(dokumentaci ap.) file (away), interfile sth(film do přístroje) loadzaložit co do kartotékyfile sth, place sth in fileszaložit film do fotoaparátuload the film into the camerazaložit rucefold one's arms
  3. (na základě) co na čem base sth on sth, ground, build, found sth (up)on sth
  4. (omylem) co mislay, misplace, lose sth
  5. (kolo ap.) co čím chock, block, scotch sth with sth
  6. (záložkou) kde put a marker swh
  7. být založen (mít vlastnosti) be of some disposition, be somehow inclined
  8. hovor.(půjčit peníze) koho lend sb moneyhovor.(provizorně) accommodate sb
  9. (zkrátit šaty ap.) co take up(zúžit) take in sth

Vyskytuje se v

požár: založit požárstart a fire

rodina: založit (si) rodinustart a family

fold: fold one's arms (over one's chest)založit si ruce na prsou

pattern: be patterned on sthvycházet z čeho, být založen na čem podobném vzoru, systému ap.

set up: set up shopzaložit si firmu, otevřít provozovnu

camp: set up a camprozbít tábor, utábořit se, založit tábořiště

own: He started a company of his own.Založil svou vlastní firmu.

underpin: The laws which underpin apartheid...Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...