Hlavní obsah

zajistit

Vyskytuje se v

klín: zajistit klínem cowedge sth

arrest: zatknout, zajistit kohoplace sb under arrest

lock: zajistit a nabít, připravit zbraňAmE, voj. lock and load

make: ujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše abymake sure

provision: připravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čehomake provision for sth

secure: zajistit financovánísecure funding

through: prosadit, protlačit co, zajistit schválení návrh v parlamentuget sth through

attend: zajistit potřeby kohoattend to the needs of sb

zajistit: Můžete nám zajistit lístky?Can you arrange the tickets for us?