Hlavní obsah

zařídit

Dokonavé sloveso

  1. (obstarat) co arrange sth, make arrangements for sth(postarat se) see to sth(hl. podvodně dokázat) contrive sthZařídím to.I will arrange it.
  2. (nábytkem) co furnishřidč. appoint(vybavením) equip sthzařídit bytfurnish a flat
  3. zařídit (si) (uspořádat) co arrange, organizezařídit (si) (ujednat - schůzku ap.) fix (up) sthzařídit si životarrange/organize one's life
  4. (uzpůsobit funkci ap.) co adjust, adapt sth

Vyskytuje se v

zařídit se: zařídit se pro sebeosamostatnit se become* independent, založit vlastní firmu start one's own business

ubytování: zařídit (si) ubytováníarrange for accommodation

arrangement: make funeral arrangementszařídit pohřeb

business: take care of business(něco) zařídit postarat se, aby bylo uděláno ap.

home: set up homeusadit se, zařídit si (nový) domov

set up: set up home swhusadit se, zařídit si domov kde