Hlavní obsah

zařídit

Dokonavé sloveso

  1. (obstarat) co arrange sth, make arrangements for sth(postarat se) see to sth(hl. podvodně dokázat) contrive sthZařídím to.I will arrange it.
  2. (nábytkem) co furnishřidč. appoint(vybavením) equip sthzařídit bytfurnish a flat
  3. zařídit (si) (uspořádat) co arrange, organizezařídit (si) (ujednat - schůzku ap.) fix (up) sthzařídit si životarrange/organize one's life
  4. (uzpůsobit funkci ap.) co adjust, adapt sth

Vyskytuje se v

zařídit se: zařídit se pro sebeosamostatnit se become* independent, založit vlastní firmu start one's own business

ubytování: zařídit (si) ubytováníarrange for accommodation

home: usadit se, zařídit si (nový) domovset up home

zařídit: zařídit (si)uspořádat co arrange, organize, ujednat - schůzku ap. fix (up) sth