Hlavní obsah

set up [ˈsetˌʌp]

Vyskytuje se v

shop: založit si firmu, začít podnikatset up shop

home: usadit se, zařídit si (nový) domovset up home

roadblock: postavit silniční zátarasyset up roadblocks

set: uplatnit/uplatňovat nárokset up a claim

set up: rozbít táborset up a camp

camp: rozbít tábor, utábořit se, založit tábořištěset up a camp

stan: postavit stanpitch/set up a tent

zřídit: zřídit si účetbankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an account