Hlavní obsah

set up [ˈsetˌʌp]

Sloveso

  1. sth zřídit, vytvořit, zorganizovat, založit, ustavit co
  2. postavit, vztyčit dočasně - zátarasy ap.set up a camprozbít tábor
  3. nastavit, seřídit, nainstalovat přístroj ap.
  4. set (osf) up as sth etablovat se, zavést se, začít podnikat v čem v oboru, oblasti ap.set up home swhusadit se, zařídit si domov kdeset up shopzaložit si firmu, otevřít provozovnu
  5. vytvořit, vyvolat, navodit problém, jev ap.
  6. set sb up for sth připravit, nastartovat koho na co
  7. set sb up hovor.narafičit to, ušít to na koho falešně obvinit ap.

Vyskytuje se v

shop: set up shopzaložit si firmu, začít podnikat

home: set up homeusadit se, zařídit si (nový) domov

roadblock: set up roadblockspostavit silniční zátarasy

set: set up a claimuplatnit/uplatňovat nárok

camp: set up a camprozbít tábor, utábořit se, založit tábořiště

stan: postavit stanpitch/set up a tent

zřídit: zřídit si účetbankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an account