Hlavní obsah

vyvolat

Dokonavé sloveso

  1. (způsobit) co cause, produce(pocity ap.) raise sth(reakci ap.) provoke, elicit sth(dát vznik) give rise to sth(přivodit) bring about(navodit) induce(vzbudit) (a)rouse, stir up sthvyvolat smíchget/raise a laugh, cause laughtervyvolat vedlejší účinkyproduce side effectsvyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat dojem čehogive the impression of sth
  2. (rozhlasem) koho page sb(zavolat) call sb swh
  3. (ve škole) koho call on sb(vyzkoušet) examine sb
  4. (film) co develop sthnechat si vyvolat cohave sth developed
  5. (představu ap.) co evoke(z paměti též) bring back, call up sth
  6. (vyhlásit) co call out(při dražbě) tender, bid sth

Vyskytuje se v

obava: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

rozruch: vyvolat rozruchcause/create a stir, překvapivou novinkou hovor. drop a bombshell

zmatek: vyvolat/způsobit zmatekcause confusion/chaos/mayhem