Hlavní obsah

bid [bɪd]

Podstatné jméno

  1. for sth publ. snaha, pokus o comake a bid for powerpokusit se dostat k mociin a bid to do sthve snaze o co
  2. (cenová) nabídka při dražbě, prodeji ap., nabídka ke koupi od zájemce, dražební nabídkaraise the bidzvýšit nabídku, přihodit
  3. karet.hláškakaret. pre-emptive bid= nezvykle vysoká hláška v bridži, která má odradit protihráče

Slovesopt bade/bid, pp bidden/bid

  1. sb sth, sth to sb form. (po)přát komu co dobrou noc ap.
  2. sb do sth kniž. vyzvat, vybídnout koho k čemu

Vyskytuje se v

bidding: at sb's biddingna čí žádost/příkaz

bidding: do sb's biddingposlouchat koho na slovo

adieu: bid sb adieudát komu sbohem, rozloučit se s kým

beard: grow a beardnechat si (na)růst vousy

beard: full beardplnovous

competitive: ekon. competitive advantage/bid/environmentkonkurenční výhoda/nabídka/prostředí

farewell: bid sb farewelldát sbohem komu, rozloučit se s kým

groomed: (well-)groomed beardšlechtěný (plno)vous

submit: submit a bidpředložit nabídku v dražbě, veřejné soutěži ap.

takeover: takeover bidnabídka na převzetí firmy

tit: bearded titsýkořice vousatá

vulture: bearded vultureorlosup bradatý

grow: I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.