Hlavní obsah

submit [səbˈmɪt]

Sloveso-tt-

  1. to sth podrobit se, podřídit se, podvolit se čemu
  2. sth to sb předložit, podat, odevzdat co komu návrh, žádost, zprávu ap.submit a bidpředložit nabídku v dražbě, veřejné soutěži ap.submit an orderzadat/udělat objednávkusubmit sth for sb's approvalpředložit komu co ke schválení

Vyskytuje se v

application: submit an applicationpodat žádost

návrh: put forward a proposal, submit a proposal, propose a motion to sbpředložit návrh komu

přihláška: submit/file/make an application for sthpodat (si) přihlášku

žádost: apply, submit/make/file an application for sthpodat (si) žádost o co

podrobit se: yield/submit to pressurepodrobit se nátlaku

submit: submit a bidpředložit nabídku v dražbě, veřejné soutěži ap.