Hlavní obsah

submit [səbˈmɪt]

Sloveso-tt-

  1. to sth podrobit se, podřídit se, podvolit se čemu
  2. sth to sb předložit, podat, odevzdat co komu návrh, žádost, zprávu ap.submit a bidpředložit nabídku v dražbě, veřejné soutěži ap.submit an orderzadat/udělat objednávkusubmit sth for sb's approvalpředložit komu co ke schválení

Vyskytuje se v

application: submit an applicationpodat žádost

návrh: předložit návrh komuput forward a proposal, submit a proposal, propose a motion to sb

přihláška: podat (si) přihláškusubmit/file/make an application for sth

žádost: podat (si) žádost o coapply, submit/make/file an application for sth

dokdy: Dokdy to má být odevzdáno?By when should it be submitted?

podrobit se: podrobit se nátlakuyield/submit to pressure