Hlavní obsah

comply [kəmˈplaɪ]

Vyskytuje se v

přání: comply with sb's requestvyhovět přání koho

vstříc: oblige, accommodate sb, comply with sb's wishes, kompromisem meet sb halfway, být vstřícný be forthcomingvyjít komu vstříc

vyjít: be forthcoming, be willing to help, vyhovět accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes, jít naproti meet sb halfwaypřen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovět