Hlavní obsah

reject

Vyskytuje se v

proposal: approve/reject the proposalschválit/zamítnout návrh

correct: He was correct to reject it.Bylo správné, že to odmítl.

stížnost: settle/reject a complaintvyřídit/zamítnout stížnost

vyhodit: fail sb, reject sbvyhodit koho od zkoušky

zamítnout: reject the complaintzamítnout stížnost

reject: be rejectedby sb nebýt přijat kým do zaměstnání, na školu ap.