Hlavní obsah

reject

Vyskytuje se v

proposal: approve/reject the proposalschválit/zamítnout návrh

correct: He was correct to reject it.Bylo správné, že to odmítl.

stížnost: vyřídit/zamítnout stížnostsettle/reject a complaint

zamítnout: zamítnout stížnostreject the complaint

zamítnout: zamítnout hypotézureject the hypothesis