Hlavní obsah

eliminate [ɪˈlɪmɪˌneɪt]

Vyskytuje se v

vyřadit: eliminate sth from one's dietvyřadit co z jídelníčku

vyřazený: eliminated teamssport. vyřazená družstva

sprovodit: do away with sb/sth, eliminate sb/sth, zabít zast. dispatch sb/sthsprovodit koho/co ze světa