Hlavní obsah

expel [ɪkˈspel or ek-]

Vyskytuje se v

vyhnat: They were expelled from the country.Byli vyhnáni ze země.

vyhostit: They were expelled (from the country) ...Byli vyhoštěni (ze země)...

vyloučit: She was expelled from university.Byla vyloučena z univerzity.