Hlavní obsah

correct [kəˈrekt]

Přídavné jméno

  1. správný, bezchybný odpověď ap.
  2. be correct form.mít pravdu
  3. správně činící, jsoucí v právuHe was correct to reject it.Bylo správné, že to odmítl.be correct in doing sthdobře (u)dělat, správně činit
  4. korektní, vhodný, slušný chování ap.politically correctpoliticky korektní, přen. volící správná slova

Vyskytuje se v

politically: politically (in)correctpoliticky (ne)korektní

míra: to correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straightuvést co na správnou míru

opravit: Correct me if I'm wrong.Opravte mě, pokud se mýlím.

správně: správná odpověď Correct!, Right!, přesně tak Absolutely!Správně!

správný: the right/correct answersprávná odpověď

correct: be correct in doing sthdobře (u)dělat, správně činit