Hlavní obsah

wrong [rɒŋ]

Přídavné jméno

  1. špatný, v nepořádkuWhat's wrong with you?Co je s tebou?, Jsi v pořádku?
  2. nesprávný nezamýšlenýgo down the wrong wayzaskočit soustopolygr. wrong fountcizí písmeno, ryba v tisku
  3. chybný výpočet ap.
  4. be wrong about sth mýlit se, nemít pravdu v čem

Vyskytuje se v

side: get on the wrong side of sbznepřátelit si koho, rozlít si to u koho

private: práv. private wrongsoukromoprávní delikt

prove: Prove me wrong!Dokaž, že nemám pravdu!

bark: bark up the wrong treebýt na špatné adrese, být mimo mísu

delikt: soukromoprávní deliktprivate wrong

chyba: udělat chybusplést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a fault

křivda: dopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdudo sb wrong, wrong sb

nenapravitelný: nenapravitelná škoda/křivdairreparable damage/wrong

noha: vzhůru nohama obráceněupside down, the wrong way up

omyl: být na omylu ohledně koho/čehobe mistaken about sb/sth, nemít pravdu be wrong, slang. be all wet

pravda: mít/nemít pravdu v čembe right/wrong about sth

splést: splést toget it wrong

udělat: udělat chybumake a mistake, go wrong, put a foot wrong

vyjít: nevyjít nezdařit sefail, go wrong, not succeed, miscarry, plán ap. fall through

vyvést: vyvést koho z rovnováhyzneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balance

blbě: Máš to blbě.You've got it wrong.

dít se: Co se s ním děje?What is wrong with him?

hádat: hádat správně/špatněguess right/wrong

chybět: Chybí tomu něco?Is anything wrong with it?

mýlit se: Obávám se, že se mýlíte.I am afraid you are wrong.

načasovat: špatně (si) co načasovat čin ap.mistime sth, get the timing wrong

napravit: napravit křivdyright the wrongs

nepořádek: Je něco v nepořádku?Is anything wrong?

omyl: To musí být omyl.It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.

opravit: Opravte mě, pokud se mýlím.Correct me if I'm wrong.

plést se: Možná se pletu.I may be wrong.

splést si: Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonováníSorry, wrong number.

stát se: Co se ti stalo?What happened to you?, co se s tebou děje What's wrong with you?

stát se: Stalo se něco?Is anything wrong?

špatně: odpovědět špatněgive the wrong answer, answer incorrectly

špatný: špatná odpověďwrong answer

špatný: nastoupit do špatného vlakuget on the wrong train

uhádnout, uhodnout: Neuhodl to.He guessed wrong.

vyvodit: vyvodit mylné závěrydraw wrong conclusions

zmýlit se: Musel jsem se zmýlit.I must have been mistaken/wrong.

hrob: plakat na špatném hroběbark up the wrong tree

klapat: hovor. Něco tu neklape.Something's wrong here.

špatný: To jste na špatné adrese. u nepravého člověka ap.You've come to the wrong shop/person., You're barking up the wrong tree.

vedle: přen. být úplně vedle mýlit sebe completely wrong, AmE hovor. be all wet