Hlavní obsah

stát se

Dokonavé sloveso

  1. (začít být) kým/čím become sth(změnit se v) turn into sthStal se obětí ...He became a victim of ...
  2. (udát se) happen, come about, come to pass, take placeCo se stalo?What (has) happened?Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.Rádo se stalo. po poděkováníMy pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.
  3. (přihodit se) komu happen to sb(být v nepořádku) be wrong with sbCo se ti stalo?What happened to you?, (co se s tebou děje) What's wrong with you?Stalo se něco?Is anything wrong?

Vyskytuje se v

stát: stát (si)vést si be* doing

stát: stát (si)trvat na něčem za čím stand* by, hold* by sth

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

předurčit: Bylo mi předurčeno stát se ...I was predestined to become ...

svědek: stát se/být svědkem čehowitness sth

terč: být/stát se terčem posměchube/become a laughing stock

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

fast: stand faststát si (pevně) za svým, být neústupný

hit: be a hit with sbstát se hitem, být velice populární u koho

hold: hold by sthlpět na čem, držet se čeho, stát si za čím

involved: be involved in an accidentstát se účastníkem nehody

mainstream: go mainstreamstát se mainstreamovou záležitostí, posunout se do hlavního proudu

possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho

possession: práv. take possession of sthstát se držitelem čeho

professional: turn professionalstát se profesionálem, dát se na profesionální dráhu

shoot: shoot to fameproslavit se, stát se slavným, prorazit náhle

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

stand up for: stand up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

stick up for: stick up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

vanishing point: shrink to vanishing pointvytratit se, stát se zcela zanedbatelným

widowed: be widowedovdovět, stát se vdovou/vdovcem

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

scrutiny: come under scrutinystát se předmětem (zvědavého) zájmu, dostat se pod drobnohled

vegetarian: He went vegetarian.Stal se z něj vegetarián.

victim: He fell victim to pickpockets.Stal se obětí kapsářů.

hold: hold one's groundneustoupit, nedat se, stát si za svým