Hlavní obsah

stát se

Dokonavé sloveso

  1. (začít být) kým/čím become sth(změnit se v) turn into sthStal se obětí ...He became a victim of ...
  2. (udát se) happen, come about, come to pass, take placeCo se stalo?What (has) happened?Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.Rádo se stalo. po poděkováníMy pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.
  3. (přihodit se) komu happen to sb(být v nepořádku) be wrong with sbCo se ti stalo?What happened to you?, (co se s tebou děje) What's wrong with you?Stalo se něco?Is anything wrong?

Vyskytuje se v

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

předurčit: Bylo mi předurčeno stát se ...I was predestined to become ...

stát se: Stal se obětí ...He became a victim of ...

svědek: stát se/být svědkem čehowitness sth

terč: být/stát se terčem posměchube/become a laughing stock

acceptance: stát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.gain acceptance

apart: stát s nohama od sebestand with one's legs apart

common currency: stát se obecně přijímaným (faktem)become common currency

hold: lpět na čem, držet se čeho, stát si za čímhold by sth

possessed: stát se vlastníkem čehobecome possessed of sth

possession: stát se držitelem čehopráv. take possession of sth

professional: stát se profesionálem, dát se na profesionální dráhuturn professional

shoot: proslavit se, stát se slavným, prorazit náhleshoot to fame

stand: stát si pevně za svýmstand fast, stand one's ground

stand up for: nedat se, stát si za svým, prosadit si svoustand up for osf

stick up for: nedat se, stát si za svým, prosadit si svoustick up for osf

traitor: zradit koho/co, stát se zrádcemturn traitor to sb/sth

vanishing point: vytratit se, stát se zcela zanedbatelnýmshrink to vanishing point

widowed: ovdovět, stát se vdovou/vdovcembe widowed

accident: Stal se účastníkem dopravní nehody.He was involved in a car accident.

scrutiny: stát se předmětem (zvědavého) zájmu, dostat se pod drobnohledcome under scrutiny

vegetarian: Stal se z něj vegetarián.He went vegetarian.

victim: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

stát: stát (si)vést si be* doing