Hlavní obsah

mistaken [mɪˈsteɪkən]

Přídavné jméno

  1. mýlící se, pomýlenýbe mistaken about sb/sthmýlit se v kom/čem, být na omylu ohledně koho/čehopp of mistake
  2. mylný, nesprávný, chybný názor ap.(a case of) mistaken identityzáměna osob jejich totožnosti

Přídavné jméno

  1. if I'm not mistaken jestli se nemýlím

Vyskytuje se v

mistake: mistake sb/sth for sb/sthsplést si koho/co s kým/čím, mylně/omylem pokládat koho/co za koho/co, zaměňovat/zaměnit koho/co za koho/co omylem

mistake: there is no mistaking sthnení pochyb o čem, je zcela zjevné co

by: by chance/mistakenáhodou/omylem

make: make a mistakeudělat chybu

mistake: by mistakeomylem

mistake: in mistake for sth(omylem) namísto čeho

mistake: spelling mistakespravopisné chyby

mistake: hovor. ... and no mistake.... o tom není pochyb., ...o tom žádná., ... a basta.

spelling: spelling mistakechybný pravopis, pravopisná chyba

dearly: He paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

wherein: Wherein am I mistaken?V čem se mýlím?

hrubý: hrubá chybagross error, serious mistake

chyba: pravopisná chybaspelling mistake, misspelling, incorrect spelling

chyba: udělat chybusplést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a fault

nedopatření: nedopatřenímomylem by mistake, nešťastnou náhodou by accident, z nepozornosti by oversight, kvůli chybě in error, bezděčně inadvertently

omyl: být na omylu ohledně koho/čehobe mistaken about sb/sth, nemít pravdu be wrong, slang. be all wet

pravopisný: pravopisná chybaspelling mistake

školácký: školácké chybybeginner's/elementary mistakes

udělat: udělat chybumake a mistake, go wrong, put a foot wrong

záměna: záměna osob(a case of) mistaken identity

chyba: Udělal jsi chybu.You made a mistake.

mýlit se: Nenechte se tím mýlit.Don't be mistaken by it!

nadělat: Nadělal spoustu chyb.He made a lot of mistakes.

nasekat: nasekat spoustu chybmake many mistakes

omyl: To musí být omyl.It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.

plést se: Jestli se nepletu, ...If I'm not mistaken, ...

poplést: poplést si koho/co s kým/čímmistake sb/sth for sb/sth (else), confuse sb/sth with sb/sth

splést se: To jste se musel splést.You must have been mistaken.

splést si: Musel jsem si vás s někým splést.I must have mistaken you for someone else.

uznat: uznat (svou) chybuadmit one's mistake

zmýlit se: Musel jsem se zmýlit.I must have been mistaken/wrong.