Hlavní obsah

dearly [ˈdɪəlɪ]

Příslovce

  1. velice, vroucně milovat ap.
  2. form.strašně, hrozně chtít, přát siwould dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)
  3. draze, draho zaplatit ap.That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

Příslovce

  1. pay dearly for sth draze zaplatit za coHe paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

Odvozená slova

dear

Vyskytuje se v

dear: oh dear!, dear me!, dear, dear!Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.

near: one's nearest and dearestčí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milí

sir: Dear SirVážený pane formální oslovení na začátku dopisu

cost: cost sb dear(ly)přijít koho draho

dear: BrE Dear sirVážený pane

hold: hold sth dearcenit si, vážit si čeho, ctít co hodnoty ap.

money: ekon. dear moneydrahé peníze vypůjčené na vysoký úrok

pán: Vážený pane v dopiseDear Sir

paní: Vážená paní v dopiseDear Madam

prodat: prodat co levně/drazesell sth cheap/dear

vážený: Vážený pane osloveníDear Sir

vážený: Vážení! oslovení organizace ap.Dear Sirs (or Madams)

zaplatit: draze zaplatit za copay dearly for sth

ach: Ach (můj) Bože!Oh, (my) God!, Oh dear (God)!

dojet: Na to dojedeš.It'll be your undoing., It'll cost you dear.

drahý: Drahá Evo ...Dear Eve ...

milý: Milý JaneDear John

draze: To tě přijde draho.It will cost you dear.