Hlavní obsah

dearly [ˈdɪəlɪ]

Příslovce

  1. velice, vroucně milovat ap.
  2. form.strašně, hrozně chtít, přát siwould dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)
  3. draze, draho zaplatit ap.That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

Příslovce

  1. pay dearly for sth draze zaplatit za coHe paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

Odvozená slova

dear

Vyskytuje se v

dearly: pay dearly for sthdraze zaplatit za co

near: one's nearest and dearestčí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milí

sir: Dear SirVážený pane formální oslovení na začátku dopisu

cost: cost sb dear(ly)přijít koho draho

hold: hold sth dearcenit si, vážit si čeho, ctít co hodnoty ap.

money: ekon. dear moneydrahé peníze vypůjčené na vysoký úrok

pán: Dear SirVážený pane v dopise

paní: Dear MadamVážená paní v dopise

prodat: sell sth cheap/dearprodat co levně/draze

vážený: Dear SirVážený pane oslovení

zaplatit: pay dearly for sthdraze zaplatit za co

ach: Oh, (my) God!, Oh dear (God)!Ach (můj) Bože!

dojet: It'll be your undoing., It'll cost you dear.Na to dojedeš.

drahý: Dear Eve ...Drahá Evo ...

milý: Dear JohnMilý Jane

draze: It will cost you dear.To tě přijde draho.

dear: oh dear!, dear me!, dear, dear!Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.