Hlavní obsah

dear [dɪə]

Citoslovce

  • oh dear!, dear me!, dear, dear! Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.

Příslovce

  • draho, draze prodávat ap.

Vyskytuje se v

near: one's nearest and dearestčí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milí

sir: Dear SirVážený pane formální oslovení na začátku dopisu

cost: cost sb dear(ly)přijít koho draho

hold: hold dearcenit si, vážit si

money: ekon. dear moneydrahé peníze vypůjčené na vysoký úrok

pán: Dear SirVážený pane v dopise

paní: Dear MadamVážená paní v dopise

prodat: sell sth cheap/dearprodat co levně/draze

vážený: Dear SirVážený pane oslovení

ach: Oh, (my) God!, Oh dear (God)!Ach (můj) Bože!

dojet: It'll be your undoing., It'll cost you dear.Na to dojedeš.

drahý: Dear Eve ...Drahá Evo ...

milý: Dear JohnMilý Jane

draze: It will cost you dear.To tě přijde draho.

dear: oh dear!, dear me!, dear, dear!Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.