Hlavní obsah

esteemed [ɪˈstiːmd]

Vyskytuje se v

token: token of esteemvýraz/projev úcty

vážit si: nemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for grantednevážit si koho/čeho

esteem: hold sb in high esteemvelice si koho vážit