Hlavní obsah

incorrect [ˌɪnkəˈrekt]

Vyskytuje se v

politically: politically (in)correctpoliticky (ne)korektní

chyba: spelling mistake, misspelling, incorrect spellingpravopisná chyba

zadaný: Entered password is incorrect.Zadané heslo není správné.