Hlavní obsah

fair [feə]

Vyskytuje se v

barrage: barrage (fire)přehradná palba ostřelování děly ap.

engine: fire enginehasičské auto, hasičský vůz

fire: be fired with sthjezdit na co, být poháněn čím motor

fire: catch firechytnout začít hořet, vzplanout, vznítit se

fire: catch firedostat spád, nabrat obrátky, stát se zajímavým situace ap.

fire: fight fire with firepoužívat protivníkovy zbraně, vyhánět čerta ďáblem

fire: fire in one's bellyzápal, nadšení, elán

fire: on firev plamenech, hořící

fire: on firenadšený, u vytržení, zapálený člověk

fire: be playing with firezahrávat si s ohněm, dráždit hada bosou nohou

fire: set sth on fire, set fire to sthzapálit, podpálit co

fire: draw fire from sbvyprovokovat střelbu ze strany koho

fire: draw fire from sb, for sthvyvolat (ostrou) reakci koho, stát se terčem kritiky za co

fire: hang firevyčkat, posečkat s rozhodnutím ap.

fire: hold one's firenestřílet, zastavit palbu

fire: line of fire(očekávaný) směr střelby, linie palby

fire: open fire on sbzačít střílet, zahájit palbu na koho

fire: return sb's fireopětovat čí střelbu

fire: come under firedostat se pod palbu

fire: come/be under fire from sbstát se/být terčem čí kritiky

fire away: Fire away!Tak spusť!, Povídej! ptej se ap.

firing line: in the firing linepod palbou kritiky

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

marshal: (fire) marshalvelitel hasičského sboru

quickfire: quick-firerychlopalný zbraň

shake: a fair shakespravedlivé jednání u soudu ap.

share: (fair) shareof sth díl čeho na činnosti ap.

start: start a firezaložit požár, podpálit oheň

artillery: artillery firedělostřelecká palba, kanonáda

brigade: fire brigadehasičský sbor, hasiči

contain: contain the firelokalizovat požár

containment: fire containmentlokalizace požáru

copy: fair/clean copyčistopis

covering: voj. covering firekrycí palba

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

drill: fire drillpožární cvičení, cvičný požární poplach

exchange: exchange of (gun)firepřestřelka, vzájemné ostřelování

fire: hist. Greek fireřecký oheň hořlavina k zapalování nepřátelských lodí

fire: St Elmo's fireEliášův oheň

fire: St Anthony's fireerysipel nemoc

fire: fire blankethasicí deka/rouška

fire: fire starterpodpalovač hořlavina, nástroj

fire: light/make a firezapálit/rozdělat oheň

fire: strike fire from sthvykřesat z čeho jiskry

fire: Fire!Pal(te)!

fire: exchange of firepřestřelka

fire: voj. friendly firepalba z vlastních řad nechtěná

fire: fire a gunvystřelit ze zbraně

fire: move into sb's line of firevlézt komu do rány před hlaveň

fire: be under firebýt ostřelován, být pod palbou

fired: oil-firedna naftu

firefighting: fire-fighting equipmenthasičské vybavení, protipožární zásahové prostředky

fire sale: at fire-sale pricesza výprodejové ceny nabízený ap.

friend: fair-weather friendfalešný přítel, přítel z vypočítavosti

hose: fire hosepožární hadice

machine gun: machine-gun firekulometná palba

make: make a firerozdělat oheň

mortar: mortar fireminometná palba

officer: fire safety officerpožární technik odpovídající za požární bezpečnost

open: open firezahájit palbu, začít střílet

ordeal: ordeal by firezkouška ohněm

practice: fire practicenácvik požárního poplachu

quick: quick-firingrychlopalný

range: be within (firing) rangebýt na dostřel

regulation: fire/safety regulationspožární/bezpečnostní směrnice

resistant: fire-resistantohnivzdorný, nehořlavý

return: return fireopětovat palbu

rifle: rifle firestřelba z pušek

salamander: fire salamandermlok skvrnitý

screen: fire screenkrbová mříž, zástěna před krbem

set: set sth on fire, set fire to sthzapálit, podpálit co

sex: fair/weaker/sterner sexněžné/slabší/silnější pohlaví

shipboard: shipboard firepožár na palubě

sniper: sniper fireostřelování (ze zálohy)

squad: firing squadpopravčí četa

sub-machine gun: sub-machine gun firepalba ze samopalů

suppression: fire suppressionhašení požáru

trade: fair tradespravedlivý obchod, vzájemně výhodný obchod, oboustranně bezcelní obchod

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

fire: Fire!Hoří!

fire: Stop firing!Přestaňte střílet!

fire: You're fired!Máš padáka!

make-believe: He was firing a make-believe gun.Dělal, jako že střílí z pistole.

round: He fired six rounds.Vystřelil šestkrát.

fire: Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

pan: out of the frying pan into the firez deště pod okap, z bláta do louže

cvičení: vojenské/požární cvičenímilitary/fire exercise