Hlavní obsah

fair [feə]

Přídavné jméno

  1. spravedlivý, čestný, férový soud ap.It's only fair that he won.Vyhrál zaslouženě., Zasloužil si vyhrát.BrE Office of Fair TradingÚřad na ochranu spotřebitele, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  2. značný, slušný suma ap.a fair amount of sthhodně, značné množství čeho
  3. (docela) dobrý, rozumný představa, odhad ap., přiměřený cena ap.
  4. světlý i pleť ap., plavý vlasy ap., světlovlasý člověkfair-hairedsvětlovlasýfair-skinnedse světlou pletí
  5. form.hezký, pěkný, jasný počasí ap.

Vyskytuje se v

barrage: barrage (fire)přehradná palba ostřelování děly ap.

engine: fire enginehasičské auto, hasičský vůz

fair: fair enough, butdobře, ale

fire: be fired with sthjezdit na co, být poháněn čím motor

fire away: Fire away!Tak spusť!, Povídej! ptej se ap.

firing line: in the firing linepod palbou kritiky

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

quickfire: quick-firerychlopalný zbraň

shake: a fair shakespravedlivé jednání u soudu ap.

share: (fair) shareof sth díl čeho na činnosti ap.

start: start a firezaložit požár, podpálit oheň

artillery: artillery firedělostřelecká palba, kanonáda

brigade: fire brigadehasičský sbor, hasiči

contain: contain the firelokalizovat požár

containment: fire containmentlokalizace požáru

copy: fair/clean copyčistopis

covering: voj. covering firekrycí palba

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

drill: fire drillpožární cvičení, cvičný požární poplach

exchange: exchange of firepřestřelka, vzájemné ostřelování

fired: oil-firedna naftu

firefighting: fire-fighting equipmenthasičské vybavení, protipožární zásahové prostředky

fire sale: at fire-sale pricesza výprodejové ceny nabízený ap.

friend: fair-weather friendfalešný přítel, přítel z vypočítavosti

hose: fire hosepožární hadice

machine gun: machine-gun firekulometná palba

make: make a firerozdělat oheň

mortar: mortar fireminometná palba

officer: fire safety officerpožární technik odpovídající za požární bezpečnost

open: open firezahájit palbu, začít střílet

ordeal: ordeal by firezkouška ohněm

practice: fire practicenácvik požárního poplachu

quick: quick-firingrychlopalný

regulation: fire/safety regulationspožární/bezpečnostní směrnice

resistant: fire-resistantohnivzdorný, nehořlavý

return: return fireopětovat palbu

rifle: rifle firestřelba z pušek

salamander: fire salamandermlok skvrnitý

screen: fire screenkrbová mříž, zástěna před krbem

set: set sth on firezapálit co

shipboard: shipboard firepožár na palubě

sniper: sniper fireostřelování (ze zálohy)

squad: firing squadpopravčí četa

sub-machine gun: sub-machine gun firepalba ze samopalů

trade: fair tradespravedlivý obchod, vzájemně výhodný obchod, oboustranně bezcelní obchod

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

round: He fired six rounds.Vystřelil šestkrát.

pan: out of the frying pan into the firez deště pod okap, z bláta do louže

cvičení: military/fire exercisevojenské/požární cvičení

cvičný: fire drillcvičný požární poplach

četa: fire squad, BrE fire brigadepožární četa

dostat: be given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fireddostat výpověď

dostřel: be within firing range of sbbýt na dostřel koho

hasicí: fire extinguisherhasicí přístroj

hasič: sbor fire brigade, obecně firemenhasiči

hasičský: BrE fire engine, AmE fire truckhasičský vůz

načisto: make a fair copy of sthpřepsat co načisto

nouzový: emergency exit, požární fire doornouzový východ

oheň: make a firerozdělat oheň

otevřený: naked flame, krb ap. open fireotevřený oheň

padák: get/be sacked/fired, get the axe/sack/birdhovor. dostat padáka vyhazov

palba: open fire/up on sbzahájit/spustit palbu na koho

plamen: be on firebýt v plamenech

poctivý: fair playpoctivá hra

podpůrný: supporting firevoj. podpůrná palba

poplach: fire alarm/warningpožární poplach

popravčí: firing squadpopravčí četa

požární: fire alarm/drillpožární poplach/cvičení

požárník: firemen, firefighters, sbor fire brigadepožárníci

prodejní: trade fairprodejní veletrh

přístroj: (fire) extinguisherhasicí přístroj

rozdělat: make/build a fire, zažehnout light/kindle a firerozdělat oheň

schodiště: fire escape, escape stair, emergency staircasepožární schodiště nouzové

skvrnitý: European fire salamanderzool. mlok skvrnitý

slabý: the weaker/fair sexpřen. slabší pohlaví

stanice: fire stationhasičská stanice

únikový: escape route, hl. schodiště fire escape(požární) úniková cesta

veletrh: Brno Fairs and ExhibitionsBrněnské veletrhy a výstavy

vyhazov: be/get fired/sacked, get the axe, be given the sackdostat vyhazov

vyhodit: hovor. fire, sack sb, form. dismiss sbvyhodit koho (z práce)

vykřesat: strike fire from sthvykřesat oheň/jiskry z čeho

výpověď: be dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's noticedostat výpověď z práce

zahájit: open firezahájit palbu

založit: start a firezaložit požár

zaměstnání: dismiss sb from employment, nuceně make sb redundant, hovor. fire sbpropustit koho ze zaměstnání

zastavit: cease firezastavit palbu

hořet: Fire!Hoří!

křivdit: To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...Abychom mu nekřivdili ...

nabrat: catch fire, hot uppřen. nabrat obrátky situace ap.

ohlásit: report a fireohlásit požár

okolo: They were sitting around the fire.Seděli okolo ohně.

pálit: Fire!Pal(te)!

pěkný: nice/fine/fair weatherpěkné počasí

požár: start a firezaložit požár

přepis: fair/clean copypřepis na čisto

spravedlivý: fair trialspravedlivý soud

spustit: open fire on sbspustit palbu na koho

střelit: He fired two shots.Dvakrát střelil.

střílet: Don't shoot!, voj. Hold your fire!Nestřílejte!

vystřelit: fire a gunvystřelit ze zbraně

zapálit: They set his house on fire.Zapálili mu dům.

zavinit: cause a firezavinit požár

bláto: out of the frying pan into the firez bláta do louže

déšť: out of the frying pan into the firez deště pod okap

dlažba: sack, fire sbvyhodit na dlažbu koho

každý: in all weathers, (in) fair (weather) and foulza každého počasí za všech okolností

kouř: There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

křest: baptism of firekřest ohněm