Hlavní obsah

fair [feə]

Vyskytuje se v

barrage: barrage (fire)přehradná palba ostřelování děly ap.

engine: fire enginehasičské auto, hasičský vůz

fair: fair enough, butdobře, ale

fire: be fired with sthjezdit na co, být poháněn čím motor

fire away: Fire away!Tak spusť!, Povídej! ptej se ap.

firing line: in the firing linepod palbou kritiky

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

marshal: (fire) marshalvelitel hasičského sboru

quickfire: quick-firerychlopalný zbraň

shake: a fair shakespravedlivé jednání u soudu ap.

share: (fair) shareof sth díl čeho na činnosti ap.

start: start a firezaložit požár, podpálit oheň

artillery: artillery firedělostřelecká palba, kanonáda

brigade: fire brigadehasičský sbor, hasiči

contain: contain the firelokalizovat požár

containment: fire containmentlokalizace požáru

copy: fair/clean copyčistopis

covering: voj. covering firekrycí palba

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

drill: fire drillpožární cvičení, cvičný požární poplach

exchange: exchange of (gun)firepřestřelka, vzájemné ostřelování

fired: oil-firedna naftu

firefighting: fire-fighting equipmenthasičské vybavení, protipožární zásahové prostředky

fire sale: at fire-sale pricesza výprodejové ceny nabízený ap.

friend: fair-weather friendfalešný přítel, přítel z vypočítavosti

hose: fire hosepožární hadice

machine gun: machine-gun firekulometná palba

make: make a firerozdělat oheň

mortar: mortar fireminometná palba

officer: fire safety officerpožární technik odpovídající za požární bezpečnost

open: open firezahájit palbu, začít střílet

ordeal: ordeal by firezkouška ohněm

practice: fire practicenácvik požárního poplachu

quick: quick-firingrychlopalný

range: be within (firing) rangebýt na dostřel

regulation: fire/safety regulationspožární/bezpečnostní směrnice

resistant: fire-resistantohnivzdorný, nehořlavý

return: return fireopětovat palbu

rifle: rifle firestřelba z pušek

salamander: fire salamandermlok skvrnitý

screen: fire screenkrbová mříž, zástěna před krbem

set: set sth on fire, set fire to sthzapálit, podpálit co

sex: fair/weaker/sterner sexněžné/slabší/silnější pohlaví

shipboard: shipboard firepožár na palubě

sniper: sniper fireostřelování (ze zálohy)

squad: firing squadpopravčí četa

sub-machine gun: sub-machine gun firepalba ze samopalů

suppression: fire suppressionhašení požáru

trade: fair tradespravedlivý obchod, vzájemně výhodný obchod, oboustranně bezcelní obchod

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

make-believe: He was firing a make-believe gun.Dělal, jako že střílí z pistole.

round: He fired six rounds.Vystřelil šestkrát.

pan: out of the frying pan into the firez deště pod okap, z bláta do louže

cvičení: military/fire exercisevojenské/požární cvičení

cvičný: fire drillcvičný požární poplach

četa: fire squad, BrE fire brigadepožární četa

dostat: be given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fireddostat výpověď

dostřel: be within firing range of sbbýt na dostřel koho

hasicí: fire extinguisherhasicí přístroj

hasič: sbor fire brigade, obecně firemenhasiči

hasičský: BrE fire engine, AmE fire truckhasičský vůz

načisto: make a fair copy of sthpřepsat co načisto

nouzový: emergency exit, požární fire doornouzový východ

oheň: make a firerozdělat oheň

otevřený: naked flame, krb ap. open fireotevřený oheň

padák: get/be sacked/fired, get the axe/sack/birdhovor. dostat padáka vyhazov

palba: open fire/up on sbzahájit/spustit palbu na koho

plamen: be on firebýt v plamenech

poctivý: fair playpoctivá hra

podpůrný: supporting firevoj. podpůrná palba

poplach: fire alarm/warningpožární poplach

popravčí: firing squadpopravčí četa

požární: fire alarm/drillpožární poplach/cvičení

požárník: firemen, firefighters, sbor fire brigadepožárníci

prodejní: trade fairprodejní veletrh

přístroj: (fire) extinguisherhasicí přístroj

rozdělat: make/build a fire, zažehnout light/kindle a firerozdělat oheň

schodiště: fire escape, escape stair, emergency staircasepožární schodiště nouzové

skvrnitý: European fire salamanderzool. mlok skvrnitý

slabý: the weaker/fair sexpřen. slabší pohlaví

stanice: fire stationhasičská stanice

únikový: escape route, hl. schodiště fire escape(požární) úniková cesta

veletrh: Brno Fairs and ExhibitionsBrněnské veletrhy a výstavy

vyhazov: be/get fired/sacked, get the axedostat vyhazov

vyhodit: hovor. fire, sack sb, form. dismiss sbvyhodit koho (z práce)

vykřesat: strike fire/sparks from sthvykřesat oheň/jiskry z čeho

výpověď: be dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's noticedostat výpověď z práce

zahájit: open firezahájit palbu

založit: start a firezaložit požár

zastavit: cease firezastavit palbu

hořet: Fire!Hoří!

křivdit: To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...Abychom mu nekřivdili ...

nabrat: catch fire, hot uppřen. nabrat obrátky situace ap.

ohlásit: report a fireohlásit požár

okolo: They were sitting around the fire.Seděli okolo ohně.

pálit: Fire!Pal(te)!

pěkný: nice/fine/fair weatherpěkné počasí

požár: start a firezaložit požár

přepis: fair/clean copypřepis na čisto

spravedlivý: fair trialspravedlivý soud

spustit: open fire on sbspustit palbu na koho

střelit: He fired two shots.Dvakrát střelil.

střílet: Don't shoot!, voj. Hold your fire!Nestřílejte!

vystřelit: fire a gunvystřelit ze zbraně

zapálit: They set his house on fire.Zapálili mu dům.

zavinit: cause a firezavinit požár

bláto: out of the frying pan into the firez bláta do louže

déšť: out of the frying pan into the firez deště pod okap

dlažba: sack, fire sbvyhodit na dlažbu koho

každý: in all weathers, (in) fair (weather) and foulza každého počasí za všech okolností

kouř: There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

křest: baptism of firekřest ohněm

blaho: common good, general welfareobecné blaho

co: the more the betterčím více, tím lépe

dělat: do one's best to do sth, go all out for sthdělat vše pro to, aby

den: ráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hellodobrý den

disponovaný: physically well-equippedfyzicky dobře disponovaný

dlouho: the longer the betterčím déle, tím lépe

dobro: for the common goodpro společné dobro

bubnovat: be a good drummerumět dobře bubnovat

budit: make a good impressionbudit dobrý dojem

bydlet: We are staying in a good hotel.Bydlíme v dobrém hotelu.

být: I don't feel well.Není mi dobře.

cesta: Have a safe journey/trip!, Have a good trip!Šťastnou cestu!

cítit se: I don't feel well.Necítím se dobře.

daleko: be far better (than...), hovor. be miles better (than...)být daleko lepší (než...)

dařit se: Good luck!Ať se daří!

dobrý: good friend of minemůj dobrý přítel

čich: have a good nose for sthmít čich na co

acquainted: be well acquainted with sthbýt dobře obeznámený s čím

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

advice: a piece of good advicedobrá rada

afternoon: good afternoondobré odpoledne

age: age wellpřen. nestárnout, stárnout s noblesou, zrát jako víno, stárnout pomalu

airing: give sth a good airingpořádně vyvětrat co

assortment: assortment of goodssortiment zboží

attend: well attendedhojně navštěvovaný, s hojnou/početnou účastí

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

bearer: bearer of good newsposel dobrých zpráv

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

behaved: well-behaveddobře vychovaný

best: best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřání

ability: to the best of one's ability/abilitiesco nejlépe, jak kdo nejlépe umí

account: give a good account of osfdobře se uvést, udělat dobrý dojem

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

bezvědomí: come around, come toprobrat se z bezvědomí

buď: in any event, come what maybuď jak buď

budoucí: in the years to comev budoucích letech