Hlavní obsah

shake [ʃeɪk]

Slovesopt shook, pp shaken

  1. sb/sth (za)třást, (za)třepat, (za)lomcovat kým/čím
  2. osf otřást se, zatřást se, otřepat se
  3. shake one's head(za)kroutit hlavou nesouhlasně
  4. (o)třást se, (za)chvět se, klepat se zimou, strachem ap.She was shaking with fear.Třásla se strachem.
  5. sth at sb mávat na koho čím, hrozit komu čím pěstí, holí ap.
  6. shake (off) sth setřást, otřepat, otřást co ovoce, vlasy z ramen ap.shake loose(třepáním) uvolnit, setřepat
  7. sb otřást kým, šokovat koho

Vyskytuje se v

shake: shake (off)sth setřást, otřepat, otřást co ovoce, vlasy z ramen ap.

shake down: shake sb downfor sth AmE obrat koho o co, vydíráním dostat, vymáčknout co z koho pod pohrůžkou ap.

fist: shake one's fist at sbhrozit komu pěstí

head: shake one's headzakroutit/zavrtět hlavou nesouhlasně

that: She was so nervous that she shook.Byla tak nervózní, že se třásla.

hodit: hurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappyhodit sebou pospíšit si

hrozit: shake one's fist at sbhrozit pěstí komu

koktejl: (milk) shake, milkshakemléčný koktejl

nic: nothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocrenic moc

podat: shake hands with sbpodat si ruce s kým potřást ap.

světoborný: hovor. no great shakes, nothing to write home aboutnic světoborného

zatřepat: shake before usepřed použitím zatřepat

hnout se: pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!Hni se(bou)!

honem: Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!Honem!

kroutit: shake one's headkroutit hlavou při nesouhlasu

otřást: He was shaken by her death.Její smrt jím otřásla.

otřást se: shake with coldotřást se zimou

pohrozit: shake one's fist at sbpohrozit komu pěstí

pospíšit si: Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!, Shake a leg.Pospěš si!

potřást: shake sb's hand, shake hands with sbpotřást komu rukou

ruka: shake hands with sbpotřást si rukou s kým

sebou: Shake a leg!, Make it snappy!Hoď sebou!

třást: He was shivering/shaking/shuddering with cold.Třásl jím chlad.

třást se: I am shaking all over.Celý se třesu.

zacloumat: He shook the door.Zacloumal dveřmi.

zakroutit: shake one's headzakroutit hlavou

zamávat: He was pretty (much) shaken by it.Pěkně to s ním zamávalo.

zavrtět: shake one's headzavrtět hlavou

kostra: Shake a leg!, Look sharp!, Step on it!Pohni/Hejbni kostrou!

sláva: be no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about, horší než obvykle be off-colourhovor. nebýt žádná sláva

foundation: shake the foundations of sthotřást základy čeho společnosti ap.