Hlavní obsah

otřást

Vyskytuje se v

mozek: med. otřes mozku(brain) concussion

otřes: med. otřes mozkuconcussion

otřást se: otřást se zimoushake with cold

pouhý: Při pouhém pomyšlení na to jsem se otřásl.The mere thought of it made me shiver.

shudder: zachvět se, otřást se hrůzou ap.give a shudder

strike: otřást samotnou podstatou čehostrike at the heart of sth

otřást: Její smrt jím otřásla.He was shaken by her death.