Hlavní obsah

třást

Nedokonavé sloveso

  1. (trhavě pohybovat) kým/čím shake sb/sthform. agitate(lomcovat) jiggle sth
  2. (horečka nemocným ap.)pozor, převrácení podmětu a předmětuTřásl jím chlad.He was shivering/shaking/shuddering with cold.

Vyskytuje se v

pomyšlení: třást se při pomyšlení ...tremble to think/at the thought of ..., dread to think ...

třást se: Celý se třesu.I am shaking all over.

zima: třást se zimoushiver with cold

quiver: celý se třástbe all in a quiver

tremble: třást se strachemtremble with fear

fear: třást se strachemtremble with fear

shake: Třásla se strachem.She was shaking with fear.

shiver: Třásl se zimou.He shivered with cold.

that: Byla tak nervózní, že se třásla.She was so nervous that she shook.

with: Třásl se hněvem.He was trembling with anger.

třást: Třásl jím chlad.He was shivering/shaking/shuddering with cold.