Hlavní obsah

shake [ʃeɪk]

Slovesopt shook, pp shaken

  1. sb/sth (za)třást, (za)třepat, (za)lomcovat kým/čím
  2. osf otřást se, zatřást se, otřepat se
  3. shake one's head(za)kroutit hlavou nesouhlasně
  4. (o)třást se, (za)chvět se, klepat se zimou, strachem ap.She was shaking with fear.Třásla se strachem.
  5. sth at sb mávat na koho čím, hrozit komu čím pěstí, holí ap.
  6. shake (off) sth setřást, otřepat, otřást co ovoce, vlasy z ramen ap.shake loose(třepáním) uvolnit, setřepat
  7. sb otřást kým, šokovat koho

Vyskytuje se v

foundation: shake the foundations of sthotřást základy čeho společnosti ap.

shake down: shake sb downfor sth AmE vyrazit, vydíráním dostat, vymáčknout co z koho

fist: shake one's fist at sbhrozit komu pěstí

head: shake one's headzakroutit/zavrtět hlavou nesouhlasně

that: She was so nervous that she shook.Byla tak nervózní, že se třásla.