Hlavní obsah

strike [straɪk]

Podstatné jméno

 1. by sb stávka kohobe on strikestávkovatgo on/come out on strikevstoupit do stávky, začít stávkovatstage a strikeuspořádat stávkustrike alertstávková pohotovosttoken strikevýstražná/varovná stávka upozornění na problémstrike ballothlasování o stávce mezi pracovníkycall for strike actionvýzva ke stávcetake strike action(začít) stávkovat, vstoupit do stávky
 2. voj.úder, útokair strikenálet, letecký úder
 3. AmE, hovor. have a strike against onemít (zásadní) vadu
 4. (lucky) strike trefa, štěstí
 5. strike (of a match) škrtnutí (sirkou)

Slovesopt&pp struck

 1. for sth stávkovat za co
 2. sb/sth form. udeřit, uhodit, praštit koho/co o člověku
 3. sth form. narazit do čehoHe was struck by a car.Srazilo ho auto.
 4. postihnout, zasáhnout pohroma ap.
 5. voj.zaútočit, udeřit rychle
 6. strike at the heart of sthotřást samotnou podstatou čeho
 7. sb napadnout koho myšlenka, dojít komuIt strikes me that ...Mám dojem, že..., Napadá mě, že..., Divím se, že...
 8. sb as sth udělat jaký dojem na koho, (za)působit na koho jak
 9. sb ohromit, překvapit kohohl. v trpném rodě
 10. form. be struck dumb/blind/deaf(náhle) oněmět/oslepnout/ohluchnoutform. be struck dead(náhle) zemřít, zahynout, být zabit sražen vozidlem ap.
 11. odbíjet, bít hodiny
 12. strike (out) sth from sth form. (vy)škrtnout co z čeho z písemného záznamu
 13. strike a matchškrtnout zápalkoustrike a lightvykřesat oheň křesadlem ap., škrtnout zápalkou

Vyskytuje se v

chord: strike a chordzahrát na strunu soucitu ap.

come out: come out on strikevstoupit do stávky, zahájit stávku

home: hit/strike homedolehnout, dojít, docházet nepříjemná událost, zpráva ap.

strike on: be struck onsb/sth letět na koho, být udělaný do koho/čeho

applicable: delete/strike out where not applicablenehodící se škrtněte

blind: be struck blindbýt zasažen slepotou

call: call a strikevyhlásit stávku

conversation: strike up a conversationnavázat hovor kým

fire: strike fire from sthvykřesat z čeho jiskry

hunger strike: go on hunger strikezahájit hladovku

hunger strike: be on hunger strikedržet hladovku

match: strike a matchškrtnout zápalkou

mute: become/be struck muteoněmět i přen.

out: come out on strike(vy)jít do stávky, začít stávkovat

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

striking: bear a striking resemblance to sbbýt komu neobyčejně/nápadně podobný

sympathy: sympathy strikesolidární stávka

wildcat: wildcat strikedivoká stávka bez schválení

bargain: strike a bargainplácnout si, dohodnout se

indefinite: an indefinite strikečasově neomezená stávka

blesknout (se): blesknout hlavou nápad ap.flash through one's mind, strike sb

hladovka: držet hladovkuprotestní be on hunger strike, půst to fast

pohotovost: stávková pohotovoststrike alert

stávka: vyhlásit stávkucall/declare a strike

stávka: vstoupit do stávkygo on strike, walk out

stávkový: být ve stávkové pohotovostibe on strike alert

škrtnout: škrtnout sirkoustrike a match

úder: voj. letecký úderair strike

uzavřít: uzavřít obchodmake/strike a deal

vstoupit: vstoupit do stávkygo on strike, opustit pracovní místa walk out

výbor: uvítací/organizační/stávkový výborwelcoming/organizing/strike committee

vykřesat: vykřesat oheň/jiskry z čehostrike fire/sparks from sth

vzdušný: voj. vzdušný útok/úderair(borne) attack, air raid/strike

zahájit: zahájit stávkugo on strike

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.He was struck by lightning.

bouchnout se: bouchnout se hlavou/do hlavy o cobang one's head against sth, strike/knock/bump one's head on sth

klika: mít klikube lucky, strike it lucky, šťastně vyváznout fall on one's feet

odbít: Hodiny odbily dvanáct(ou).The clock struck twelve.

oplatit: oplatit to komuslužbu repay sb, pomstít se ap. get even with sb, hovor. get sb back, ránu hit/strike back

potkat (se): Potkalo nás neštěstí.We were struck by misfortune.

sirka: škrtnout sirkoustrike a match

srazit: Srazilo ho auto.He was struck by a car.

stávkovat: začít stávkovatgo on strike

úder: úder bleskustrike of lightning

udeřit: Jednotky udeřily v noci.The units struck at night.

udeřit: Do domu udeřil blesk.The house was struck by lightning.

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.

vyškrtat: Vyškrtli moje jméno.They struck out my name.

zápalka: škrtnout zápalkoustrike a match

kámen: být co by kamenem dohodil odkudbe (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sth

oko: bít do očí být nápadnýstick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sb

terno: udělat ternov podnikání ap. strike gold, mít štěstí hit the jackpot, velký zisk ap. make a killing