Hlavní obsah

strike [straɪk]

Podstatné jméno

 1. stávkabe on strikestávkovatgo on strikevstoupit do stávky, začít stávkovatstrike alertstávková pohotovosttoken strikevýstražná/varovná stávka upozornění na problémstrike ballothlasování o stávce mezi pracovníkycall for strike actionvýzva ke stávce
 2. voj.úder, útokair strikenálet, letecký úder
 3. AmE, hovor. have a strike against onemít (zásadní) vadu
 4. (lucky) strike trefa, štěstí

Slovesopt&pp struck

 1. for sth stávkovat za co
 2. sb/sth form. udeřit, uhodit, praštit koho/co o člověku
 3. sth form. narazit do čehoHe was struck by a car.Srazilo ho auto.
 4. postihnout, zasáhnout pohroma ap.
 5. voj.zaútočit, udeřit rychle
 6. strike at the heart of sthotřást samotnou podstatou čeho
 7. sb napadnout koho myšlenka, dojít komu
 8. sb as sth udělat jaký dojem na koho, (za)působit na koho jak
 9. sb ohromit, překvapit kohohl. v trpném rodě
 10. form. be struck dumb/blind/dead(náhle) oněmět/oslepnout/zemřít
 11. odbíjet, bít hodiny
 12. strike (out) sth form. (vy)škrtnout co z písemného záznamu
 13. strike a matchškrtnout zápalkoustrike a lightvykřesat oheň křesadlem ap., škrtnout zápalkou

Vyskytuje se v

chord: zahrát na strunu soucitu ap.strike a chord

home: dolehnout, dojít, docházet nepříjemná událost, zpráva ap.strike/hit home

strike: trefa, štěstí(lucky) strike

strike on: sb/sth letět na koho, být udělaný do koho/čehobe struck on

applicable: nehodící se škrtnětedelete/strike out where not applicable

attitude: zaujmout pózustrike an attitude

call: vyhlásit stávkucall a strike

conversation: navázat hovor, začít rozhovor s kýmstrike up a conversation

fire: vykřesat z čeho jiskrystrike fire from sth

hunger strike: zahájit hladovkugo on hunger strike

match: škrtnout zápalkoustrike a match

mute: oněmět i přen.become/be struck mute

out: (vy)jít do stávky, začít stávkovatcome out on strike

strike out: udělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.strike out on one's own

striking: být komu neobyčejně/nápadně podobnýbear a striking resemblance to sb

sympathy: solidární stávkasympathy strike

wildcat: divoká stávka bez schváleníwildcat strike

bargain: plácnout si, dohodnout sestrike a bargain

indefinite: časově neomezená stávkaan indefinite strike

blesknout (se): blesknout hlavou nápad ap.flash through one's mind, strike sb

hladovka: držet hladovkuprotestní be on hunger strike, půst to fast

pohotovost: stávková pohotovoststrike alert

stávka: vyhlásit stávkucall/declare a strike

stávkový: být ve stávkové pohotovostibe on strike alert

škrtnout: škrtnout sirkoustrike a match

úder: voj. letecký úderair strike

uzavřít: uzavřít obchodmake/strike a deal

vstoupit: vstoupit do stávkygo on strike, opustit pracovní místa walk out

výbor: uvítací/organizační/stávkový výborwelcoming/organizing/strike committee

vykřesat: vykřesat oheň/jiskry z čehostrike fire from sth

vzdušný: voj. vzdušný útok/úderair(borne) attack, air raid/strike

zahájit: zahájit stávkugo on strike

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.He was struck by lightning.

bouchnout se: bouchnout se hlavou/do hlavy o cobang one's head against sth, strike/knock/bump one's head on sth

klika: mít klikube lucky, strike it lucky, šťastně vyváznout fall on one's feet

odbít: Hodiny odbily dvanáct(ou).The clock struck twelve.

oplatit: oplatit to komuslužbu repay sb, pomstít se ap. get even with sb, hovor. get sb back, ránu hit/strike back

potkat (se): Potkalo nás neštěstí.We were struck by misfortune.

sirka: škrtnout sirkoustrike a match

srazit: Srazilo ho auto.He was struck by a car.

stávkovat: začít stávkovatgo on strike

udeřit: Jednotky udeřily v noci.The units struck at night.

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.

zápalka: škrtnout zápalkoustrike a match

kámen: být co by kamenem dohodil odkudbe (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sth

oko: bít do očí být nápadnýstick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sb

terno: udělat ternov podnikání ap. strike gold, mít štěstí hit the jackpot, velký zisk ap. make a killing