Hlavní obsah

striking [ˈstraɪkɪŋ]

Vyskytuje se v

chord: strike a chordzahrát na strunu soucitu ap.

come out: come out on strikevstoupit do stávky, zahájit stávku

home: hit/strike homedolehnout, dojít, docházet nepříjemná událost, zpráva ap.

strike: (lucky) striketrefa, štěstí

strike: strike (of a match)škrtnutí (sirkou)

strike: strike (out)sth from sth form. (vy)škrtnout co z čeho z písemného záznamu

strike: within striking distancena dosah, blízko, nedaleko

strike on: be struck onsb/sth letět na koho, být udělaný do koho/čeho

applicable: delete/strike out where not applicablenehodící se škrtněte

blind: be struck blindbýt zasažen slepotou

call: call a strikevyhlásit stávku

conversation: strike up a conversationnavázat hovor kým

fire: strike fire from sthvykřesat z čeho jiskry

hunger strike: go on hunger strikezahájit hladovku

hunger strike: be on hunger strikedržet hladovku

match: strike a matchškrtnout zápalkou

mute: become/be struck muteoněmět i přen.

out: come out on strike(vy)jít do stávky, začít stávkovat

strike: be on strikestávkovat

strike: go on/come out on strikevstoupit do stávky, začít stávkovat

strike: stage a strikeuspořádat stávku

strike: strike alertstávková pohotovost

strike: token strikevýstražná/varovná stávka upozornění na problém

strike: strike ballothlasování o stávce mezi pracovníky

strike: call for strike actionvýzva ke stávce

strike: take strike action(začít) stávkovat, vstoupit do stávky

strike: air strikenálet, letecký úder

strike: AmE, hovor. have a strike against onemít (zásadní) vadu

strike: strike at the heart of sthotřást samotnou podstatou čeho

strike: form. be struck dumb/blind/deaf(náhle) oněmět/oslepnout/ohluchnout

strike: form. be struck dead(náhle) zemřít, zahynout, být zabit sražen vozidlem ap.

strike: strike a matchškrtnout zápalkou

strike: strike a lightvykřesat oheň křesadlem ap., škrtnout zápalkou

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

sympathy: sympathy strikesolidární stávka

wildcat: wildcat strikedivoká stávka bez schválení

bargain: strike a bargainplácnout si, dohodnout se

indefinite: an indefinite strikečasově neomezená stávka

strike: He was struck by a car.Srazilo ho auto.

strike: It strikes me that ...Mám dojem, že..., Napadá mě, že..., Divím se, že...

strike: strike a deal with sbdohodnout se, udělat dohodu s kým

blesknout (se): blesknout hlavou nápad ap.flash through one's mind, strike sb

hladovka: držet hladovkuprotestní be on hunger strike, půst to fast

pohotovost: stávková pohotovoststrike alert

stávka: vyhlásit stávkucall/declare a strike

stávka: vstoupit do stávkygo on strike, walk out

stávkový: být ve stávkové pohotovostibe on strike alert

škrtnout: škrtnout sirkoustrike a match

úder: voj. letecký úderair strike

uzavřít: uzavřít obchodmake/strike a deal

vstoupit: vstoupit do stávkygo on strike, opustit pracovní místa walk out

výbor: uvítací/organizační/stávkový výborwelcoming/organizing/strike committee

vykřesat: vykřesat oheň/jiskry z čehostrike fire/sparks from sth

vzdušný: voj. vzdušný útok/úderair(borne) attack, air raid/strike

zahájit: zahájit stávkugo on strike

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.He was struck by lightning.

bouchnout se: bouchnout se hlavou/do hlavy o cobang one's head against sth, strike/knock/bump one's head on sth

klika: mít klikube lucky, strike it lucky, šťastně vyváznout fall on one's feet

odbít: Hodiny odbily dvanáct(ou).The clock struck twelve.

oplatit: oplatit to komuslužbu repay sb, pomstít se ap. get even with sb, hovor. get sb back, ránu hit/strike back

potkat (se): Potkalo nás neštěstí.We were struck by misfortune.

sirka: škrtnout sirkoustrike a match

srazit: Srazilo ho auto.He was struck by a car.

stávkovat: začít stávkovatgo on strike

úder: úder bleskustrike of lightning

udeřit: Jednotky udeřily v noci.The units struck at night.

udeřit: Do domu udeřil blesk.The house was struck by lightning.

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.

vyškrtat: Vyškrtli moje jméno.They struck out my name.

zápalka: škrtnout zápalkoustrike a match

kámen: být co by kamenem dohodil odkudbe (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sth

oko: bít do očí být nápadnýstick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sb

terno: udělat ternov podnikání ap. strike gold, mít štěstí hit the jackpot, velký zisk ap. make a killing