Hlavní obsah

striking [ˈstraɪkɪŋ]

Vyskytuje se v

chord: strike a chordzahrát na strunu soucitu ap.

home: strike/hit homedolehnout, dojít, docházet nepříjemná událost, zpráva ap.

strike: (lucky) striketrefa, štěstí

strike on: be struck onsb/sth letět na koho, být udělaný do koho/čeho

applicable: delete/strike out where not applicablenehodící se škrtněte

attitude: strike an attitudezaujmout pózu

call: call a strikevyhlásit stávku

conversation: strike up a conversationnavázat hovor, začít rozhovor s kým

fire: strike fire from sthvykřesat z čeho jiskry

hunger strike: go on hunger strikezahájit hladovku

match: strike a matchškrtnout zápalkou

mute: become/be struck muteoněmět i přen.

out: come out on strike(vy)jít do stávky, začít stávkovat

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

striking: bear a striking resemblance to sbbýt komu neobyčejně/nápadně podobný

sympathy: sympathy strikesolidární stávka

wildcat: wildcat strikedivoká stávka bez schválení

bargain: strike a bargainplácnout si, dohodnout se

indefinite: an indefinite strikečasově neomezená stávka

blesknout (se): flash through one's mind, strike sbblesknout hlavou nápad ap.

hladovka: protestní be on hunger strike, půst to fastdržet hladovku

pohotovost: strike alertstávková pohotovost

stávka: call/declare a strikevyhlásit stávku

stávkový: be on strike alertbýt ve stávkové pohotovosti

škrtnout: strike a matchškrtnout sirkou

úder: air strikevoj. letecký úder

uzavřít: make/strike a dealuzavřít obchod

vstoupit: go on strike, opustit pracovní místa walk outvstoupit do stávky

výbor: welcoming/organizing/strike committeeuvítací/organizační/stávkový výbor

vykřesat: strike fire from sthvykřesat oheň/jiskry z čeho

vzdušný: air(borne) attack, air raid/strikevoj. vzdušný útok/úder

zahájit: go on strikezahájit stávku

blesk: He was struck by lightning.Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.

bouchnout se: bang one's head against sth, strike/knock/bump one's head on sthbouchnout se hlavou/do hlavy o co

klika: be lucky, strike it lucky, šťastně vyváznout fall on one's feetmít kliku

odbít: The clock struck twelve.Hodiny odbily dvanáct(ou).

oplatit: službu repay sb, pomstít se ap. get even with sb, hovor. get sb back, ránu hit/strike backoplatit to komu

potkat (se): We were struck by misfortune.Potkalo nás neštěstí.

sirka: strike a matchškrtnout sirkou

srazit: He was struck by a car.Srazilo ho auto.

stávkovat: go on strikezačít stávkovat

udeřit: The units struck at night.Jednotky udeřily v noci.

vyškrtat: Strike the last name from the list.Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.

zápalka: strike a matchškrtnout zápalkou

kámen: be (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sthbýt co by kamenem dohodil odkud

oko: stick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sbbít do očí být nápadný

terno: v podnikání ap. strike gold, mít štěstí hit the jackpot, velký zisk ap. make a killingudělat terno