Hlavní obsah

deal [diːl]

Podstatné jméno

  • a great/good deal of sth hodně, spousta, hromada čehoI have a good deal of work to do.Mám spoustu práce.

Zájmeno

  • a good/great deal dost, hodně, mnohoI know a good deal about it.Hodně o tom vím.

Vyskytuje se v

package: package (deal)soubor návrhů

raw: a raw dealnespravedlnost, nespravedlivé jednání s kým

close: close a dealuzavřít obchod

dealing: drug dealingprodej drog

great: great dealspousty, (velmi) hodně čeho

make: make a deali přen. uzavřít obchod, uzavřít dohodu

record: record dealsmlouva na desku, dohoda s nahrávací společností s hudebníkem ap.

off: The deal is off.Dohoda padá/padla.

shot: The deal is a long shot.Není moc velká šance, že ten obchod vyjde.

big deal: hovor. no big dealnic extra, žádná sláva, žádný zázrak

strike: strike a deal with sbdohodnout se, udělat dohodu s kým

obchod: uzavřít obchod s kýmmake a deal with sb

platit: Platí! ujednánoIt's a deal!, Agreed.

rozdat: rozdat kartydeal (out) the cards

šíření: šíření omamných látekdrug dealing/trafficking

úděl: ekon. Nový úděl program F.D.RooseveltaNew Deal

uzavřít: uzavřít obchodmake/strike a deal

zázrak: žádný zázraknothing special, hovor. no big deal

brát: (Já to) beru.dohodnuto It is a deal., jdu do toho I am in., přijímám I accept.

dohodnutý: Jsme dohodnutí., Dohodnuto. platíIt's a deal., Agreed.

dojednat: Dojednáno! platí ap.Done!, Deal!

domluvit: Domluveno!It's a deal!, Agreed.

dosáhnout: dosáhnout dohodyreach agreement, hovor. clinch a deal

napevno: Jsme napevno domluveni.We have a firm deal.

plácnout si: Tak co? Plácneme si?Is it a deal then?, Do we have a deal?

smířit se: Tak se s tím prostě smiř!, Smiř se s tím!Deal with it!

ujednat: Ujednáno!Done!, It's a deal!

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.You have to deal with it on your own.

vyřídit: Už je to vyřízeno.It has been dealt with/taken care of.

zabývat se: kniha zabývající se ...book dealing with ...

zasadit: přen. zasadit těžkou ránu komu/čemu událost ap.deal a heavy blow to sb/sth

vědět: vědět si rady s čímknow how to deal with

zkrátka: přijít zkrátkaget the raw deal