Hlavní obsah

great [greɪt]

Přídavné jméno

  1. ohromný, velký, veliký prostorově, fyzickyGreat LakesVelká jezera na hranicích USA a Kanadygreat hallvelký sál, hlavní sál/aulagreat dealspousty, (velmi) hodně čeho
  2. význačný, známý, významný člověk
  3. hovor.skvělý, parádní, bezvadný s obdivemI'm not a great one for parties.Na večírky mě moc neužije.be a great one for sthi iron. být na co, být skvělý v čem nadšený do jisté činnosti ap.
  4. skvělý, báječný, úžasný nápad, pocit ap.have a great timemít se báječně, skvěle se bavitHe is great at tennis.Je hodně dobrý v tenise.
  5. pra- o příbuzenstvígreat grandfather/grandmotherpradědeček/prababičkagreat grandparentspraprarodiče

Vyskytuje se v

deal: a great/good deal of sthhodně, spousta, hromada čeho

deal: a great dealvýrazně, hodně, značně jaký

deal: a good/great dealdost, hodně, mnoho

demand: be in (great) demandbýt (velmi) žádaný umělec ap., jít (dobře) na odbyt zboží ap.

shake: no great shakesžádný zázrak, nic slavného ve svém oboru ap.

adjutant: greater adjutantmarabu indický

admiration: have great admiration for sbvelmi koho obdivovat

barrier: Great Barrier ReefVelký bariérový útes

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

charter: hist. the Great CharterMagna Charta

depression: the Great Depressionvelká hospodářská krize

dog: astron. the Great DogVelký pes

exercise: exercise (great) caredbát (velké) opatrnosti

greater: the Greater AntillesVelké Antily

greater: Greater LondonVelký Londýn administrativní celek

grebe: great crested grebepotápka roháč

haste: be in great hastevelmi spěchat, mít velmi naspěch

importance: be of great importance to sb/sthbýt velmi důležitý pro koho/co

keeper: Keeper of the Great SealLord kancléř

latitude: allow sb greater latitudeposkytnout komu větší volnost

length: at great lengthrozvláčně popisovat ap.

liking: take a (great) liking to sbvelice si oblíbit, zamilovat si koho

mass: the great mass(velká) většina

octave: small/great octavemalá/velká oktáva

respectability: statesman of great respectabilityvelmi vážený státník

sallow: great sallowvrba jíva

stride: make great stridesdělat velké pokroky, rychle postupovat

tit: great titsýkora koňadra

toe: big/great toepalec nohy

utility: of great utilityvelmi užitečný

value: attach great value to sthpřikládat čemu velký význam

wall: the Great Wall of ChinaVelká čínská zeď

all: all great nationsvšechny velké národy

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

give: He gave a great yawn.Široce zívnul.

hers: a great friend of hersjejí velký přítel

of: of great importancevelmi důležitý

sound: It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

surprise: To my great surprise ..., Much to my surprise ...K mému velkému úžasu ...

time: We had a great time.Báječně jsme si to užili.

way: A great opportunity came my way.Naskytla se mi velká příležitost.

healer: Time is a great healer.Čas všechno zahojí.

čínský: Velká čínská zeďthe Great Wall of China, přen. Chinese wall

koňadra: sýkora koňadragreat tit

Londýn: Velký Londýn územněsprávní jednotkaGreater London

mistr: mistr světaWorld champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shit

národ: stěhování národů(great) migration of peoples, historické období The Migration Period

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

Petr: Petr VelikýPeter the Great

pokrok: dělat (velké) pokroky v čemmake (great) progress/headway in sth

poptávka: po čem je velká poptávkasth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sth

rozvláčně: rozvláčně popisovat codescribe at great length sth

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide

veličina: veličinyvelikáni the greats, vlivné osobnosti notables

zeď: Velká čínská zeďthe Great Wall of China

život: velké ztráty na životechheavy casualties, great loss of life

žralok: žralok bílý/lidožravý(great) white shark

báječně: Báječně jsme se bavili.We had a great time.

bezva: Je to bezva holka.She's a great girl.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.We had a great time.

bezvadně: Vypadá to bezvadně.It looks great/perfect.

bomba: To je bomba! parádaThat's great/cool!, Wow!

dosavadní: Jeho dosavadní největší úspěch.His greatest success so far.

mít se: Měli jsme se báječně.We had a great time.

napáchat: napáchat velké škodycause great damage, publ., kniž. wreak havoc

paráda: To je paráda! superThat's great/awesome/cool!, It's a dream!

počet: v ohromném počtuin great numbers

senzační: senzační nápadgreat idea

skvěle: Skvěle!Great!, Splendid!

skvěle: Měli jsme se skvěle.We had a great time.

slušet: Moc ti to sluší.You look great., ty šaty ap. It looks great on you.

tedy: To je tedy výborné.That's really great.

valný: valná většinagreat/overwhelming/large majority

vařit: Ona výborně vaří.She is a great cook.

věk: vysoký/pokročilý věkgreat/advanced age

velikán: velikáni naší dobythe greats/giants of our time

velký: velký ohlas/zájem/vztekgreat acclaim/interest/anger

velmi: velmi mnohoa great many

výborně: Výborně!Great!, Excellent!, pochvala též Well done!

výborný: iron. Tak to je výborný!Well, that's great!, That's just perfect!

význam: mít velký význam pro cobe of great importance to/for sth

význam: přikládat čemu velký významattach great importance to sth

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

ztráta: Došlo k velkým ztrátám na životech.There was great/heavy loss of life.

sláva: hovor. nebýt žádná slávabe no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about

želízko: želízko v ohnido koho se vkládají naděje hovor. a (great) white hope